Pasaulio lietuvių sporto asociacija, Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos olimpinė akademija ir Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠALFASS) kviečia į

                I-ĄJĄ PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLINĘ SPORTO KONFERENCIJĄ

                       ,,PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ISTORIJA IR ATEITIES VIZIJA“

Data: 2016 m. gegužės 20 d. 10.00-15.00

Vieta: Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva

Konferencijos Garbės Pirmininkas – Prezidentas Valdas Adamkus. Pranešimą konferencijoje skaitys ir vienas iš Organizacinio komiteto narių, ŠALFASS Centro valdybos pirmininkas Laurynas R. Misevičius.

Pagrindiniai pranešėjai ir temos:

  1. I lietuvių tautinė olimpiada. Pasaulio lietuvių sporto žaidynės. Doc. dr. Artūras Poviliūnas, PLSA
  2. Lietuvių atletų indėlis pasaulio kultūrizmo vystymuisi. Doc. dr. Romutis Kairaitis, Arūnas Petraitis, LSU
  3. Pasaulio lietuvių sporto organizacijos  Lietuvos sporto enciklopedijoje ir Pasaulio lietuvių sporto asociacija?  Valentinas Aleksa, prof. dr. Audronė Dumčienė PLSA, LSU
  4. „Stambiausios išeivijos sporto sąjungos išskirtinis vaidmuo užsienio lietuvių ryšiuose su Lietuva“ Laurynas R. Misevičius, ŠALFASS
  5. Lietuvos ryšiai su išeivija. Pranas Majauskas, Lietuvos sporto muziejus, dr. Daiva Majauskienė, LSU
  6. Lietuvių , gyvenusių 1947 -1949 m Vokietijoje, sportinė veikla ? Doc. dr. Steponas Gečas, LOA
  7.  Lietuvos išeivijos sportininkų indėlis? Arvydas Jakštas, Lietuvos sporto muziejus
  8. Sportas JAV „Lietuvos Vyčių“ organizacijoje 1913-1940 metais. VDU doktorantas Egidijus Balandis (padedant Laurynui R. Misevičiui, ŠALFASS)

Išsamesnė informacija bus skelbiama artimiausiu metu.