JAV Lietuvių Bendruomenės naujienos

Naujienu plakatasreklama

Naujas JAV LB leidinys ,,JAV Lietuvių Bendruomenės naujienos“
Žurnalas leidžiamas 6 kartus per metus, jo prenumeratos kaina metams – $20.00.
Jeigu norite, kad į Jūsų namus atkeliautų lietuviškas spalvotas leidinys,
kuriame pasakojama apie lietuvių veiklą Amerikoje, čekius prašome siųsti

Lithuanian American Community, Inc.
c/o Juozas Kazlauskas, Treasurer
500C Falls Blvd, #3233
Quincy, MA 02169
MEMO langelyje pažymėkite NAUJIENOS.

Kiti leidiniai:

http://lithuanian-american.org/bridges
(English)

http://lithuanian-american.org/explore-lac/publications/pensininkas/
(Lithuanian)

http://eglute.org/
(Lithuanian)

http://www.lituanus.org/main.php?id=home
(English)