LISS direktorė Rasa Ardytė-Juškienė

Šios vasaros Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) programa, organizuota JAV Lietuvių Bendruomenės, finansiškai remta Lietuvių Fondo ir Kazickų šeimos fondo, vyko Vilniuje ir Kaune liepos-rugpjūčio mėnesiais. 33 studentai (5 iš jų – gimnazistai, kurie dalyvavo labdaros programoje) atvyko į Lietuvą stažuotis iš Čikagos, New York‘o, Californijos, Floridos, Colorado, Cleveland‘o, Michigan‘o, Washington, DC ir kitų JAV vietovių bei Kanados.

Stažuotės padėjo studentams įgyti profesinės patirties savo specialybėse. Jie dirbo ligoninėse, veterinarijos klinikoje, inžinerijos įstaigose ir laboratorijoje, valdžios įstaigose bei ministerijose, muziejuose ir įvairiose įmonėse. Už savo darbus bei parengtus projektus studentai gavo šešis universitetinius kreditus iš Vytauto Didžiojo universiteto. VDU Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje studentai pristatė savo paruoštus projektus apie atliktus darbus bei pateikė analizes šiomis temomis: „Aplinkosaugos reglamentai bei standartai Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose“ – Aleksa Sušinskaitė; „Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas“ – Birutė Čepaitytė; „Kuo skiriasi Kanados ir Lietuvos veterinarija“ – Mykolas Kamaitis; „Muscular Dystrophy liga vaikystėje“ – Kristina Šimkutė; „Psichologiniai tyrimai ir gydymo būdai“ – Monika Girniūtė ir Andrius Vaidila.

Norvila_20140709-84

Gimnazistai visą liepos mėnesį savanoriavo Vilniuje „Savanorių centre“ – tvarkė miestą, dalino vandenį viešojo transporto stotelėse, rūpinosi gyvūnais, dalyvavo įvairiose akcijose. Vilniuje atostogavęs jaunimas iš JAV Savanorių centro kvietimu dalį savo atostogų skyrė savanorystei. Svečiai darbavosi gyvūnų prieglaudoje „Lesė“, tvarkė aplinką Bernardinų sode, padėjo reguliuoti žiūrovų srautus futbolo varžybų metu. Vaikų dienos centre ,,Duok ranką” svečiai iš JAV supažindino mažuosius vilniečius su JAV istorija, mokslo sistema, mokė anglų kalbos ir įvairiausių žaidimų. Karščiausiomis dienomis studentai dalino vandenį vilniečiams ir miesto svečiams.

 

Ateinančiais metais vasaros programos metu planuojama bendradarbiauti su Klaipėdos universitetu, gimnazistams bus paruošta programa, apimanti lietuvių kalbos ir kultūros kursus bei savanorystės darbus. Buvusi gimnazistų labdaros programa bus praplėsta, kad moksleiviai turėtų progą ne tik savanoriauti, bet ir patobulinti savo lietuvių kalbos žinias bei įgūdžius.

Universiteto studentai turės galimybę pasirinkti darbą pagal specialybę viename iš trijų miestų – Klaipėdoje, Kaune arba Vilniuje. Visi galimi pasirinkimai su aprašymais bus pateikti rudenį LISS internetinėje svetainėje www.stazuote.com

Liepos 28 d. apie 40 LISS programos dalyvių lankėsi Klaipėdos universitete.

Liepos 28 d. apie 40 LISS programos dalyvių lankėsi Klaipėdos universitete.

Pateikiame dviejų šios vasaros stažuotės programos dalyvių įspūdžius

Almantas Palubinskas

LISS programoje dalyvauju antrus metus. Pereitais metais džiaugiausi dalyvaudamas programoje ir buvo liūdna, kai atėjo laikas grįžti atgal į Ameriką.

Per mokslo metus dažnai pagalvodavau, kad reikėtų grįžti ir atlikti dar vieną stažuotę Lietuvoje. Labai apsidžiaugiau, kai buvau priimtas dar kartą į LISS programą. Kai grižau į Vilnių šią vasarą, jaučiausi panašiai, lyg būčiau sugrįžęs atgal į namus.

Programos metu turėjome progą gyventi, dirbti ir tobulėti Lietuvoje – tiek profesinėje srityje, tiek kaip asmenybės.  Kai kurie iš mūsų pirmą kartą mynė Vilniaus gatves ne kaip turistai, bet kaip čia atvykę padirbėti žmonės.  Tie iš mūsų, kurie atvykome antrą kartą, džiaugėmės naujais draugais, su kuriais jungia ne tik bendra tautybė, bet ir profesiniai ryšiai.  Vargu ar be LISS programos kada nors būtume šitaip susitikę ir užmezgę ne tik asmenines, bet ir profesines draugystes.

Mūsų grupės žmonės susidraugavo: kartu dirbome, pramogavome, artimiau susipažinome su Lietuva, mezgėme profesinius ryšius ir džiaugėmės nuostabia vasara Lietuvoje.

Pirmiausiai mes į Lietuvą atvykome dirbti ir pasisemti patirties savo pasirinktose studijų srityse.  Per savo stažuotes mes galėjome dirbti ir tobulėti taip, kaip nebūtume galėję kur kitur –Amerikoje, Kanadoje ar Olandijoje.  LISS programa mums atvėrė didžiules profesines galimybes – o mes tomis galimybėmis puikiai pasinaudojome.  Kaip?

Medicinos studentai galėjo ne tik stebėti operacijas, bet kartais net ir susiūti žaizdas. Tie, kurie dirbo muziejuose, rinko ir ruošė medžiagą, kuri bus naudojama ekskursijoms. O mes, būsimieji verslininkai, gavome progą dirbti su įvairiais start-ups ir dirbti su kai kuriais labia gabiais Lietuvos verslininkais, kurie labai draugiškai mus įtraukė į savo veiklą ir suteikė galimybę įgyti nepaprastai naudingos patirties, kurios tikrai nebūtume gavę kitur – ne vien tik stebėjome, bet ir aktyviai dalyvavome naujos įmones įkūrimo procese; ne vien tik vertėme medžiagą iš vienos kalbos į kitą, bet galėjome prisidėti prie tinklalapio paruošimo ir marketingo strategijos vystymo. Buvome įtraukti į posėdžius, kurie mums suteikė galimybę patirti, kaip buvo priimami sprendimai, verslui ruošiantis išeiti į rinką.  Šią vasarą įgijome ne vien naujus profesinius įgūdžius, bet užmezgėme ilgalaikius ryšius, kuriuos tikimės ir toliau vystyti.

Atvykome į Lietuvą, tikėdamiesi užmegzti profesinius ryšius, ir tai pavyko padaryti.  LISS programa suteikė galimybę toliau vystyti savo profesinę veiklą taip, kad ji padėtų toliau kurti, plėsti ir gilinti profesinius ryšius tarp Lietuvos ir savo gyvenamųjų kraštų. Mes jau žengiame tuo keliu.  Šią vasarą ne tik užmezgėme profesinius ryšius Lietuvoje, bet artimiau susipažinome ir su politiniu Lietuvos gyvenimu. Kartu aplankėme Seimą, daugiau sužinojome apie Lietuvos valdžią ir pamatėme, kaip Seimo nariai svarsto nacionalinius bei politinius reikalus. Sužinojome daugiau apie tai, kaip Lietuva tapo nepriklausoma ir kaip ji tampa panašesne į Vakarų, o ne į Rytų Europą.  Grįžę atgal į savo universitetus ir tęsdami studijas tai darysime su gilesniu supratimu, kas dabar vyksta Lietuvoej ir ko tikimasi ateityje.

Tačiau turbūt svarbiausiai, kad būdami Lietuvoje mes ne tik dirbome, bet ir smagiai leidome laiką. Vakarais susiburdavome vakarieniauti, pasiklausyti muzikos, pajusti Vilniaus ritmą.  Kartu aplankėme Vilnių, Kauną, Trakus, Klaipėdą, Nidą, Palangą ir įvairias kitas vietas. Turėjome progą pasidžiaugti Lietuvos kultūra ne tik dirbdami, keliaudami, bet ir lankydamiesi kultūriniuose renginiuose – Dainų šventėje Vilniuje ir Jūros šventėje Klaipėdoje.

Nors mes Lietuvoje buvome tik trumpą laiką, aš tikiuosi, kad visi išvykome su jausmu, jog Lietuva yra mūsų antri namai. Nemažai Lietuvos jaunimo išvyksta ieškoti profesinės laimės kitur, bet mes jau galime savo patirtimi patvirtinti, kad ir Lietuvoje yra nemažai galimybių. Todėl siūlau visiems bandyti ne tik vėl atlikti stažuotę Lietuvoje ateinančiais metais, bet ir mėginti grįžti į Lietuvą, užmezgus stiprius profesinius ryšius, kurie tęstųsi ne vieną vasarą, bet visą gyvenimą.

Baigiant noriu visų stažuotės dalyvių vardu padėkoti JAV LB Krašto valdybos pirmininkei Sigitai Šimkuvienei, programos direktorei Rasai Ardytei-Juškienei, VDU darbuotojams su prof. Aukse Balčytiene, mūsų darbdaviams ir visiems, susijusiems su LISS programa, už jų rūpestį, už atvertas profesines galimybes ir už nepailstamas pastangas padėti mums užmegzti ryšius, kurie leis tęsti profesinę veiklą, susijusią su Lietuva.

Ačiū ir iki malonaus pasimatymo – ar tai būtų Lietuvoje, ar anapus Atlanto!

John Vincent Marcantonio

Šiais metais dalyvavau LISS programoje, kuri man patiko. Mes ne tik dirbome, bet ir poilsiavome. Liepos pabaigoje lankėmės Klaipėdoje, kelionė sutapo su Jūros švente, todėl galėjome joje apsilankyti. Šventėje netrūko pramogų ir skanaus maisto, studentai ne tik apžiūrėjo Klaipėdą, bet aplankė ir Palangą, Nidą.Visiems labai patiko apsilankymas Klaipėdos universitete ir Klaipėdos jūrų uoste. Pakeliui į Vilnių dar sustojome Kretingoje. Tai buvo puiki kelionė į Lietuvos pajūrį, kuris visus mus sužavėjo.

Birželio 26 d. studentai lankėsi Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje. Algio Norvilos nuotr.

Birželio 26 d. studentai lankėsi Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namuose-muziejuje. Algio Norvilos nuotr.