Jeigu jums įdomu, kuo šiandien gyvena JAV lietuviai, kviečiame skaityti žurnalą ,,JAV Lietuvių Bendruomenės naujienos”. Liepos-rugpjūčio numeryje – naujienos iš įvairių Amerikos lietuvių telkinių, lituanistinių mokyklų, interviu su veikliais bendruomenės žmonėmis, informacija apie Lietuvių išeivijos studentų programą, būsimus rinkimus į LR Seimą, gausybė spalvotų nuotraukų, kuriose – JAV gyvenančių lietuvių kasdienybė ir šventės. Žurnalo prenumerata metams – tik $20.

Šį 6 kartus per metus leidžiamą žurnalą galite užsisakyti siųsdami čekį:

LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY, INC.
c/o Rasa Dooling, Iždininkė
621 Field Street
Naugatuck, CT 06770

MEMO LANGELYJE PRAŠOME ĮRAŠYTI ,,NAUJIENOS”.Layout 1