Finansų komisija
Jaunimo reikalų komisija
Kultūros komisija
Organizacinių reikalų komisija
Religinių reikalų komisija
Socialinių reikalų komisija
Švietimo komisija
Visuomeninių reikalų komisija