Mičigano

Apygardos pirm.

Janina Udrienė    udrys@sbcglobal.net

Apylinkės

Apylinkė Pirmininkas/ė Pirmininko/ės kontaktinė informacija Internete
Michigan – Grand Rapids Elga Bukevičienė (616) 706 7515
elrimas@sbcglobal.net
Facebook
Michigan – Detroit Raminta Vilkien4 (248) 797 1102
vilkai@aol.com
 
       

Parapijos

Parapija Adresas Miestas Valstija Pašto kodas Įkurta
Šv. Petro ir Povilo 520 Myrtle Ave. NW Grand Rapids MI 49504 1904
Dievo Apvaizdos 25335 W. Nine Mile Rd. Southfield MI 48033 1908

Mokyklos

Mokykla Miestas Valstija Kontaktai
Detroito Žiburio lituanistinė Southfield MI Valdas Piestys

(248) 506 9239

ziburiomokykladetroit@gmail.com

Baltijos Krantas Grand Rapids MI Venta Civinskaitė – Norris

(440) 655 0855