Mičigano

Apygardos pirm.

Janina Udrienė    udrys@sbcglobal.net

Apylinkės

Apylinkė Pirmininkas/ė Pirmininko/ės kontaktinė informacija Internete
Michigan – Grand Rapids Broderick Norkus (616) 730 2078
broderick.norkus@gmail.com
Facebook
Michigan – Detroit Rigonda Savickienė (734) 934 2394
dukterig@aol.com

Parapijos

Parapija Adresas Miestas Valstija Pašto kodas Įkurta
Šv. Petro ir Povilo 520 Myrtle Ave. NW Grand Rapids MI 49504 1904
Dievo Apvaizdos 25335 W. Nine Mile Rd. Hartford MI 48033 1908

 

Mokyklos

Mokykla Miestas Valstija Kontaktai
Detroito Žiburio lituanistinė Southfield MI Vida Pekorienė

(734) 367 9979

Baltijos Krantas Grand Rapids MI Venta Civinskaitė – Norris

(440) 655 0855

Naujausią regiono mokyklų sąrašą rasite čia