Vidurio vakarų

Apygardos pirmininkė

Birutė Kairienė

Apylinkės

Apylinkė Pirmininkas/ė Pirmininko/ės tel.nr. Tinklapis
Brighton Park Viktoras Kelmelis (773) 376 3928
Cicero Birutė Zalatorienė (708) 788 2781
Marquette Park Aušrelė Sakalaitė (630) 243 6302
Čikaga Vesta Valuckaitė (773) 818 3981
Lemont Violeta Valaitytė (773) 719 1003
Waukegan Gintautas Steponavičius (847) 644 2871
Indiana – Rytų Čikaga Birutė Vilutienė (219) 322 4533
Indiana – Indianapolis Karolina Stewart (317) 224 8772
Minnesota Živilė Norvilaitė – Petersen (651) 206 0563  Svetainė
Missouri – St. Louis Danutė Lasky (314) 808 5167

 

Parapijos

Parapija Adresas Miestas Valstija Pašto kodas Įkurta
Zion Evangelical Lutheran 9000 S. Menard Ave. Oak Lawn IL 60453
St. James – Tėviškės 5129 Wolf Rd. Western Springs IL 60558
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 14915 127th St. Lemont IL 60439 1990
Nativity of the Blessed Virgin Mary 6813 S. Washtenaw Ave. Chicago IL 60629 1927
Nekaltojo Prasidėjimo 2746 Wset 44th St. Chicago IL 60632 1915

Mokyklos

Naujausią regiono mokyklų sąrašą rasite čia