Vidurio Vakarų

Apygardos pirmininkė

Vesta Valuckaitė      vestav@yahoo.com

Apylinkės

Apylinkė Pirmininkas/ė Pirmininko/ės tel.nr. Internete
Brighton Park Viktoras Kelmelis (773) 376 3928
victor.kelmelis@rrb.gov
Cicero Birutė Zalatorienė (708) 788 2781
Marquette Park Aušrelė Sakalaitė (630) 243 6302
ausreles@comcast.net
Čikaga Ingrida Strokovas
Lemont Violeta Valaitytė (773) 719 1003
muteval@gmail.com
Waukegan Gintautas Steponavičius (847) 644 2871
Indiana – Rytų Čikaga Loreta Raudonytė – Vician (219) 614 2498
loretele1218@gmail.com
 Facebook
Indiana – Indianapolis Rūta Žekonis 317-507-2433
rzekonis@yahoo.com
 Facebook
Minnesota Živilė Norvilaitė – Petersen (651) 206 0563
pirmininke@lietuviaimn.com
 Svetainė
Missouri – St. Louis Danutė Lasky (314) 808 5167
danutezl6320@att.net
 Facebook

 

Parapijos

Parapija Adresas Miestas Valstija Pašto kodas Įkurta
Zion Evangelical Lutheran 9000 S. Menard Ave. Oak Lawn IL 60453
St. James – Tėviškės 5129 Wolf Rd. Western Springs IL 60558
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 14915 127th St. Lemont IL 60439 1990
Nativity of the Blessed Virgin Mary 6813 S. Washtenaw Ave. Chicago IL 60629 1927
Nekaltojo Prasidėjimo 2746 Wset 44th St. Chicago IL 60632 1915

Mokyklos

Naujausią regiono mokyklų sąrašą rasite čia