Apylinkių kontaktai

Apylinkių kontaktai

Apygardos pirm.

Raminta Urbonavičienė   raminta.u@gmail.com
 

Apylinkės

Apylinkė Pirmininkas/ė Pirmininko/ės kontaktinė informacija Tinklapis
San Antonio Ida Hardy (334) 590 0778
Houston Indrė Rapalavičiūtė (402) 203 8023 indrerapal@gmail.com
Nebraska – Omaha Danguolė Antanėlis  Hanson (402) 203 8023 dantanelis@cox.net
Kansas City Tomas Paulauskas (913)780 5174 loalac.kc@gmail.com
Colorado Arvydas Jarasius (720) 544 1254 arvjarasius@comcast.net
 Dallas  Greta Patapovaitė  (860)-729-3122 gretabryant78@gmail.com
 

Parapijos

Parapija Adresas Miestas Valstija Pašto kodas Įkurta
Šv. Antano 540 South 33rd St. Omaha NE 68107 1907

Apygardos pirm.

Regina Balčaitienė, MD   reggot@yahoo.com
 

Apylinkės

Apylinkė Pirmininkas/ė Pirmininko/ės tel.nr. Internete
Nantucket Inga Puodžiukynienė (508) 332 0389 inga.ack@gmail.com
Worcester Eglė Milašauskaitė (508) 353 2137 e.milasauskaite@gmail.com
Cape Cod Eglė Šukys esukys@yahoo.com
Bostonas Rima Girniuvienė (617) 471 6041 rimagirnius@hotmail.com
Maine – Atlantas Vaida Lowell (207) 423 3356 vaidalowell@gmail.com  Facebook
 

Parapijos

Parapija Adresas Miestas Valstija Pašto kodas Įkurta
Šv. Petro 50 Orton Marotta Way Boston MA 02127

Apygardos pirm.

Juras Palukaitis jurasjuras@hotmail.com

Apylinkės

Apylinkė Pirmininkas/ė Pirmininko/ės kontaktinė informacija Internete
Atlanta Juozas Kazlauskas (404) 421 8217 juozaskazlauskas@yahoo.com  Svetainė  Facebook
Charlotte Gabija Jancevičiūtė (704) 401 4476 gabijajanc@gmail.com  Facebook
Florida – Southwest Domas Asanavičius (617) 897 9163 pridurkas@hotmail.com
Florida – St. Petersburg Monika Bardzilauskaitė (727) 410 5393 bardzilauskaitem@gmail.com  Facebook
 Florida – West Palm Beach Marytė Prunskis Brizgienė (954) 815 0556 mprunskis@yahoo.com
Kiti lietuvių telkiniai (seniūnijos): Lietuviai Pietų Karolinoje Lietuviai Džordžijoje (išskyrus Atlantą, kur veikia oficiali bendruomenė, žr. aukščiau) Lietuviai Tenesyje Lietuviai Našvilyje Lietuviai Alabamoje Lietuviai Misisipėje


Parapijos

Parapija Adresas Miestas Valstija Pašto kodas Įkurta
Šv. Pranciškaus 2157 Clevelend Ave. Fort Myers FL 33902

Apygardos pirm.

Diana Norkienė  diananork@yahoo.com
 

Apylinkės

Apylinkė Pirmininkas/ė Pirmininko/ės tel.nr. Tinklapis
Connecticut – Waterbury Erina Balsys (203) 768 7527 bitect@yahoo.com
Connecticut – New Haven Marius Janušaitis (203) 278 0385 mjlabas@gmail.com
Connecticut – Hartford Džina Inkratienė (203) 768 7344 inkratiene@sbcglobal.net
 

Parapijos

Parapija Adresas Miestas Valstija Pašto kodas Įkurta
Šv. Juozapo 46 Congress Ave. Waterbury CT 06708 1894
Šv. Trejybės 53 Capitol Ave. Hartford CT 06106

Apygardos pirm.

Janina Udrienė    
udrys@sbcglobal.net


Apylinkės

ApylinkėPirmininkas/ėPirmininko/ės kontaktinė informacijaInternete
Grand RapidsElga Bukevičius(616) 706 7515
elrimas@sbcglobal.net
Facebook
DetroitRaminta Vilkienė(248) 797 1102
vilkai@aol.com
 
    

Parapijos

ParapijaAdresasMiestasValstijaPašto kodasĮkurta
Šv. Petro ir Povilo520 Myrtle Ave. NWGrand RapidsMI495041904
Dievo Apvaizdos25335 W. Nine Mile Rd.SouthfieldMI480331908

Apygardos pirm.

Rasa Sprindys vilkau72@gmail.com

 

Apylinkės

ApylinkėPirmininkas/ėPirmininko/ės tel.nr.Tinklapis
RochesterSkirmantė Juodeikaitė – Philippone(585) 442 6306
zuvedra_8@hotmail.com
 Facebook
Rytinė Long IslandRasa Mitrulevičienė(631) 764 1932
rli@nylithuanian.org
 Facebook
Niujorko miestoGintarė Bukauskaszybuokle@gmail.com 
Long IslandRamutė Žukaitė(516) 353 1229
ramutezukas@hotmail.com
 Facebook
    

Parapijos

ParapijaAdresasMiestasValstijaPašto kodasĮkurta
Transfiguration64-14 Clinton Ave.MaspethNY113781908
Annunciation260 North 5th St.BrooklynNY112111914

Apygardos pirm.

Nomeda Vučianienė    vucianisnapalys@juno.com

Apylinkės

Apylinkė Pirmininkas/ė Pirmininko/ės kontaktinė informacija Internete
Cincinnati Darius Sabaliūnas (513) 761 1024 dsabaliunas@gmail.com
Cleveland Algis Gudėnas (216) 650 8263 lb.cleveland@yahoo.com
Columbus Jūratė Philips (614) 588 5573 columbus@gmail.com

Parapijos

Parapija Adresas Miestas Valstija Pašto kodas Įkurta
Šv. Kazimiero 18022 Neff Rd. Cleveland OH 44119 1929

Apygardos pirm.

Nerija Orentienė   nerija@orentas.com

 


Apylinkės

Alina Naujokaitis

ApylinkėPirmininkas/ėPirmininko/ės kontaktinė informacijaInternete
BaltimorėGintaras Buivys(410) 802 0001
gintaras@juno.com
Facebook
Centrinė NJKostas Maštauskas(630) 440 4775
centrinisnj@javlb.org
Facebook
Šiaurinė NJLaima Liutikienė(862) 215 7519
siauresnj@javlb.org
Svetainė  Facebook
FiladelfijaDaiva Kazlauskas(215) 805 5490
daivakazlauskas@gmail.com
Facebook
RoanokeSilvija Butkeraitytė(540) 904 8912
silvijab@gmail.com
Facebook
Vašingtonas, DC Alina Naujokaitisalinasaule@dclac.orgFacebook

Parapijos

ParapijaAdresasMiestasValstijaPašto kodasĮkurta
Šv. Petro ir Povilo211 Ripley Pl.ElizabethNJ072061895
Šv. Jurgio3581 Salmon St.PhiladelphiaPA191341902
Šv. Kazimiero325 Wharton St.PhiladelphiaPA191471893
Šv. Andriaus1913 Wallace St.PhiladelphiaPA191301924
Šv. Kazimiero148 Montgomery St.PatersonNJ075011911

Apygardos pirm.

Ingrida Ivaškaitė – Misevičienė
ingrida.miseviciene@javlb.org

 

Apylinkės

ApylinkėPirmininkas/ėPirmininko/ės kontaktinė informacijaInternete
ArizonaZenonas Misius(480) 710 2848
zenonas1@juno.com
Svetainė  Facebook
Los AndželasRaimundas Šilkaitis(847) 848 0895
ray.silkaitis@gmail.com
Facebook
PortlandasGiedrė Babarskienė(503) 974 6407
giedre@portlandlithuanians.com
Facebook
San DiegasBirutė Uknevičienė(760) 746 2838
ubirute@yahoo.com
Facebook
San FranciskasEduardas Nuculiak(650) 739 9800
info@sflithuanians.com
Svetainė  Facebook
Washington valstijos apylinkėRasa Raišys Facebook
NevadaSigitas Jakaitis(775) 762 0303
nvlietuviai@gmail.com
Facebook
Utah   

 

Parapijos

ParapijaAdresasMiestasValstijaPašto kodasĮkurta
Šv. Kazimiero2718 St. George St.Los AngelesCA900271946

Apygardos pirmininkė

Vesta Valuckaitė      vestav@yahoo.com

Apylinkės

Apylinkė Pirmininkas/ė Pirmininko/ės tel.nr. Internete
Brighton Park Viktoras Kelmelis (773) 376 3928 victor.kelmelis@rrb.gov
Cicero Birutė Zalatorienė (708) 788 2781
Marquette Park Auksuolė Marciulevičienė (630) 401 9967 aurumw@yahoo.com
Čikaga Ingrida Strokovas (630) 430 4466 istrokovas@yahoo.com
Lemont Violeta Valaitytė (773) 719 1003 muteval@gmail.com
Waukegan Gintautas Steponavičius (847) 644 2871
Rytų Čikaga Loreta Raudonytė – Vician (219) 614 2498 loretele1218@gmail.com  Facebook
Indianapolis Rūta Žekonis 317-507-2433 rzekonis@yahoo.com  Facebook
Minnesota Živilė Norvilaitė – Petersen (651) 206 0563 pirmininke@lietuviaimn.com  Svetainė
Missouri – St. Louis Danutė Lasky (314) 808 5167 danutezl6320@att.net  Facebook

Parapijos

Parapija Adresas Miestas Valstija Pašto kodas Įkurta
Zion Evangelical Lutheran 9000 S. Menard Ave. Oak Lawn IL 60453
St. James – Tėviškės 5129 Wolf Rd. Western Springs IL 60558
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 14915 127th St. Lemont IL 60439 1990
Nativity of the Blessed Virgin Mary 6813 S. Washtenaw Ave. Chicago IL 60629 1927
Nekaltojo Prasidėjimo 2746 Wset 44th St. Chicago IL 60632 1915

Radote netikslumų arba norite atnaujinti kontaktus?

Kontaktų atnaujinimas