Užsienio reikalų ministras susitiko su NJ lietuviais

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-ojoje sesijoje Niujorke dalyvaujantis užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius rugsėjo 19 dieną aplankė Naujojo Džersio ir Elizabeto apylinkėse gyvenančius lietuvius. Būtent Naujajame Džersyje savaitgalį buvo įvykdyti...

Vyksta registracija XXI Tarybos II sesijai

  Gerbiami JAV LB XXI Tarybos nariai, Krašto valdybos nariai, Apygardų/Apylinkių pirmininkai, Maloniai kviečiame atvykti į JAV LB XXI Tarybos II sesiją šalies sostinėje Vašingtone! Mes, JAV LB Tarybos Sesijos Vašingtone Rengimo Komitetas, esame pasiruošę jus...

Dalia CIdzikaitė. Tarnystė Lietuvai JAV sostinėje Vašingtone

Šių metų kovo 30 d. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už filantropinę veiklą apdovanota JAV lietuvė, Vašingtono lietuvių bendruomenės ir JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė Diana Bieliauskaitė-Vidutienė sako, jog...