JAV lietuvių bendruomenė yra pelno nesiekianti 501(c)(3) organizacija. Bendruomenės veiklą remiančios Jūsų aukos yra nurašomos nuo federalinių mokesčių įstatymo numatytose ribose. Išsamiau Jums patars Jūsų mokesčių specialistas.

Paaukoti galite čekiu arba per Paypal sistemą.

 

Čekius siųsti:

Lithuanian American Community, Inc.
c/o Rasa Dooling, Iždininkė
621 Field Street
Naugatuck, CT 06770

Paaukoti per Paypal: