Jūsų aukos įgalina Lietuvių Bendruomenės veiklą. Paaukoti galite čekiu arba per Paypal sistemą.

 

Čekius siųsti:

Lithuanian American Community, Inc.
c/o Rasa Dooling, Iždininkė
621 Field Street
Naugatuck, CT 06770