Apžvalga

Nuo 1951 metų JAV Lietuvių Bendruomenė stengiasi išsaugoti Lietuvos kultūrinį identitetą ateities kartoms. JAV LB siekia, maloniai priima ir kviečia dalyvauti jos veikloje visus lietuvių kilmės asmenis, taip pat jų ne lietuvus sutuoktinius.

JAV LB priklauso Pasaulio Lietuvių Bendruomenei (PLB), kuri jungia lietuvius, gyvenančius 42-jose užsienio šalyse, į vieną bendruomeninę šeimą.

Organizacinį branduolį sudaro 52 apylinkės, veikiančios 27 valstijose ir sostinėje Washington’e. Apylinkių skaičius, tikimės, augs.

JAV LB:

– organizuoja švietimo, kultūrinę, religinę, visuomeninę, socialinę ir kitokią veiklą,
– dirba kartu su visais lietuvių sambūriais,
– informuoja ne lietuvius apie Lietuvos įvykius ir lietuvišką veiklą,
– rūpinasi žmogaus ir pilietinių teisių apsauga,
– aktyviai remia demokratijos bei ekonominių reformų vystymąsi Lietuvoje,
– palaiko ryšius su lietuviais už JAV ribų.

Video pristatymas “Kas yra JAV LB”

↑ Į viršų