Jaunimo programos

Veikla

JAV LB bendradarbiavimas su JAV LJS

JAV Lietuvių jaunimo sąjunga (JAV LJS) bendradarbiauja su JAV LB ir stengiasi sudaryti kuo palankesnes sąlygas jauniems lietuviams įsitraukti į JAV LB veiklą. Tikslas— įkvėpti jaunimą tapti aktyviais bendruomenės nariais, išlaikyti ir stiprinti lietuvišką identitetą ir užmegzti tarpusavio ryšius.

JAV Lietuvių jaunimo sąjungos atstovė

Rima Žiūraitis
El. paštas: rima.ziuraitis@javlb.org

Seminarai jaunimui

JAV LB kartu su JAV LJS rengia seminarus, kuriuose pristatoma Lietuvių Bendruomenės veikla ir galimybės įsitraukti į lietuviškus renginius bei jaunimo organizacijas. Dirbame, kad jaunimas susidomėtų Lietuvių Bendruomene ir įsijungtų į jos veiklą.

Jaunimo atstovai apylinkėse

Apylinkių pirmininkai raginami įtraukti jaunimo atstovą į savo valdybas!

Bostono lietuvių jaunimo prezentacija

Atsisiųsti PowerPoint formatu (spausti čia)