Kultūrinė

Kultūros taryba

 

 

JAV LB Kultūros taryba puoselėja lietuvių kultūrą bei tradicijas organizuodama ir remdama įvairius renginius. Apie būsimus lietuviškus renginius sužinosite, apsilankę Kultūros tarybos Facebook’o puslapyje – čia.

 

Veikla

JAV lietuviai menininkai ir atlikėjai

Atsisiųskite

Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje

Foto albumas supažindina skaitytojus su gausiu Amerikos lietuvių
kultūriniu palikimu Amerikoje: Amerikos lietuvių istorija, Lietuvos
Respublikos ambasada, lietuvių kultūriniais centrais, pirmosiomis
lietuvių bažnyčiomis, taip pat bažnyčiomis ir jų architektūra po
1950 metų, vienuolynais, jaunimo stovyklomis, nekilnojamu menu,
paminklais ir koplytstulpiais, lietuvių kapinėmis. Kiekvienas albumo
skyrius turi trumpą aprašymą. Albumas gausiai ilustruotas – yra
daugiau kaip 350 spalvotų nuotraukų; kietais viršeliais, 224 puslapių
9“ iš 12“ formato.

Foto albumas yra lietuvių ir anglų kalba, todėl jis gali supažindinti
lietuvius, amerikiečius ir kitus svetimtaučius su gausiu „Lietuvių
kultūriniu paveldu Amerikoje“. Foto albumas yra puiki dovana mūsų
giminaičiams, pažįstamiems ir kitataučiams draugams.

Užsisakyti

Tiems, kurie negali gyventi be knygų lietuvių kalba – siūloma elektroninių knygų paieškos sistema http://www.ebooksbylanguage.com/