Socialinė

Socialinių reikalų taryba

Socialinių reikalų taryba organizuoja ir planuoja informacijos telkimą lietuvių socialinės gerovės reikalais; organizuoja socialines paslaugas, steigdama vyresniųjų lietuvių centrus, vietinius skyrius; gina lietuvių socialinius interesus viešosios nuomonės sluoksniuose; rūpinasi JAV LB priklausančio turto išsaugojimu; vykdo JAV LB Tarybos ir Krašto valdybos pavestus uždavinius.

 

 

Informacija socialiniais klausimais

Kad galėtume naudotis socialinėmis garantijomis, turime dirbti ir mokėti įmokas į valstybės biudžetą oficialiai. Kadangi pensijos išmokos yra skaičiuojamos individualiai pagal darbo stažą ir darbo užmokestį, šie internetiniai puslapiai leis jums paskaičiuoti būtent jūsų išmokas.
To qualify for benefits, you must first have worked in jobs covered by Social Security. No reference to finances is mentioned.

Šie internetiniai puslapiai jums gali būti naudingi:
www.medicaresolutions.com/
www.financialengines.com
www.disability-benefits-help.org/
www.simpledocuments.com
Deportation hotline: http://icirr.org/familysupport
List of social services especially for immigrants:
http://icirr.org/our-partners
A resource for skilled immigrants:
http://www.upwardlyglobal.org/
Government aid eligibility for immigrants:
http://www.illinoislegalaid.org/index.cfm?fuseaction=home
.dsp_content&contentID=8426
Low-cost and free medical clinics in Illinois:
http://www.illinoisfreeclinics.org/clinic-
search/clinic-directory
Informaciją paruošė socialinių reikalų konsultantė
Luka Šaparnytė