Krašto valdyba

The national Executive Committee implements the Board of Directors’ resolutions. The Board elects the Chair and the Chair chooses his/her team for a three-year term. The current Executive Committee’s term is 2018-2021.

 

FIRST NAME, LAST NAME

POSITION EMAIL
Arvydas Urbonavičius

 

Pirmininkas/
President
president@javlb.org
Austėja Sruoga

 

Vykdomoji vicepirmininkė/
Executive Vice president
executive.president@javlb.org
Janina Udrienė

 

Vicepirmininkė organizaciniams reikalams/
Vice President, Organizational Affairs
organizaciniai@javlb.org
Rasa Dooling

 

Vicepirmininkė finansų reikalams/
Vice President, Financial Affairs
finansai@javlb.org
Skirmantė Philippone Vicepirmininkė specialiems projektams/
Vice President, Special Projects
spec.projektai@javlb.org
Loreta Timukienė

 

Vicepirmininkė informacijos reikalams/
Vice President, Information
informacija@javlb.org
Inga Klimašauskienė

 

Vicepirmininkė verslo reikalams/

Vice President, Business Affairs

ekonomika@javlb.org
Valdas Buožys Vicepirmininkas archyvų reikalams/
Vice President, Archives
archyvai@javlb.org
N/A Vicepirmininkas sporto reikalams/ŠALFASS atstovas/
Vice President, Sports/ŠALFASS representative
sportas@javlb.org
Krista Bard

 

Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė/
Chair, Public Affairs
visuomeniniai@javlb.org
Auksė Motto Švietimo tarybos pirmininkė/
Chair, Educational Affairs
svietimas@javlb.org
Juozas Polikaitis Socialinių reikalų tarybos pirmininkas/
Chair, Social Services
socialiniai@javlb.org
Kun. Jaunius Kelpšas

 

Religinių reikalų tarybos pirmininkas/
Chair, Religious Affairs
religija@javlb.org
Giedre Knieža

 

Kultūros reikalų tarybos pirmininkė/
Chair/Cultural Affairs
kultura@javlb.org
Stacey Mirinavičienė Finansai/
Finances
izdas@javlb.org
Estera Sunelaitė Iždininkė/
Treasurer
izdas@javlb.org
Marius Vilemaitis

 

Technologijų specialistas/
IT specialist
it@javlb.org
Marius Naris

 

Spauda/

Press

spauda@javlb.org
Sigita Barysienė Sekretorė/

Secretary

sekretore@javlb.org
Danguolė Navickienė

 

Pirmininko patarėja/
Advisor to the president
danguole.navickiene@javlb.org
Arvydas Barzdukas

 

Patarėjas JAV LB įstatų reikalams/
Advisor to the president
arvydas.barzdukas@javlb.org
Rima Žiūraitis JAV Lietuvių jaunimo sąjungos atstovė/

US LYA representative to LAC

rima.ziuraitis@javlb.org