Metiniai susirinkimai

Artėjantis JAV LB tarybos suvažiavimas

Vyks 2014 m. Los Angeleles, CA

Ankstesni JAV LB tarybos suvažiavimai

2013 – Detroit, MI

2012 – Atlanta, GA

2011 – Elizabeth, NJ

2010 – Orlando, FL
2008 – Braintree, MA

2007 – Oak Lawn, IL

2006 – Philadephia, PA

2005 – Detroit, MI
2004 – Phoenix, AZ

↑ Grįžti į viršų