Metiniai susirinkimai

Artėjantis JAV LB tarybos suvažiavimas

2019 – Chicago, IL

Spalio 11-13 d.d.

Ankstesni JAV LB tarybos suvažiavimai

2018 – Portland, OR

2017 – Omaha, NE

2016 – Washington, DC

2015 – Cleveland, OH

2014 – Los Angeles, CA

2013 – Detroit, MI

2012 – Atlanta, GA

2011 – Elizabeth, NJ

2010 – Orlando, FL

2008 – Braintree, MA

2007 – Oak Lawn, IL

2006 – Philadephia, PA

2005 – Detroit, MI
2004 – Phoenix, AZ

↑ Grįžti į viršų