Apie LISS

LISS ir vėl kviečia vasarą praleisti Lietuvoje

JAV ir Kanados lietuvių kilmės studentai prieš keletą metų su JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos buvusios vykdomosios vicepirmininkės a. a. Birutės Bublienės pagalba ir globa susiorganizavo ir atliko trumpalaikes stažuotes Lietuvoje. Norinčių dalyvauti stažuotėse studentų skaičiui didėjant ir siekiant sudaryti formalesnius programos rėmus, 2008 metais stažuočių Lietuvoje organizavimas tapo JAV LB veiklos įsipareigojimų dalimi – taip buvo sukurta programa “Lietuvių Išeivijos Studentų Stažuotė” (LISS).

2010 m. JAV LB pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU). 2017 m.  panaši sutartis pasirašyta su Vilniaus universitetu (VU) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU). Programos dalyviai, sėkmingai pabaigę stažuotę, ne tik gauna universitetinių kreditų, bet ir gali papildyti savo gyvenimo aprašymą darbo Lietuvoje patirtimi bei turi galimybę sustiprinti savo lietuvių kalbos ir kultūros žinias.

LISS programose jau dalyvavo virš penkių šimtų studentų ir moksleivių. Programos dalyviai dirbo ir gyveno Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, o taip pat lankėsi daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių.

JAV LB kviečia studentus dalyvauti šioje įdomioje ir naudingoje programoje, suteikiančioje daug profesinės ir gyvenimiškos patirties bei neišdildomų įspūdžių.

Dėkojame programos rėmėjams ir partneriams:

Logo_spalvotasScreen Shot 2018-01-01 at 7.39.53 PM