Birutės LISS fondas

BLISS portretas

Birutės LISS (BLISS) fondas buvo įkurtas 2010 m., mirus Lietuvos išeivijos studentų stažuotės (LISS) programos įkūrėjai ir vadovei, aktyviai visuomenininkei Birutei Bublienei. Fondas pavadintas jos vardu, skirtas padėti įgyvendinti Birutės viziją – išlaikyti ir plėsti LISS programą, kuri yra skirta lietuvybei išeivijoje palaikyti. B. Bublienė skatino visus išeivijos studentus dalyvauti šioje programoje, nes ji padeda užmegzti ryšius su profesionalais iš įvairių darbo sričių visam gyvenimui. Ši stažuotė padėjo daugeliui studentų apsispręsti dėl ateities, profesijos, supažindino su darbo sąlygomis Lietuvoje. B. Bublienė taip pat pabrėždavo, kad programa yra ,,ne atostogos, o rimtas darbas – savęs reikia įdėti šimtą procentų”. Ši stažuočių programa Birutei buvo itin brangi širdžiai ir ji džiaugėsi, kad vis daugiau studentų nori į ją patekti. Birutės Bublienės šeima visada džiaugiasi, kad jos sumanymas gyvuoja ir plečiasi. Nuo ateinančios vasaros stažuotojai savo žinias tobulins ne tik Vilniuje ir Kaune, bet taip pat ir Klaipėdoje.

LISS labai šiltai sutinka naujus žmones, joje dalyvavusieji programoje sako, kad kartu su bendraamžiais lietuviais praleista vasara juos paverčia tarytum viena didele šeima.

 “Birutes LISS” arba “BLISS” frazė buvo sugalvota Aistos Kazlauskaitės, 2009 ir 2010 metų LISS dalyvės.

 Norinčius paremti LISS programą ir pagerbti Birutės Bublienės atminimą, aukas prašome siųsti JAV LB iždininkei adresu:

Lithuanian American Community, Inc
c/o Rasa Dooling, Treasurer
621 Field Street
Naugatuck, CT 06770

Čekius rašyti “Lithuanian American Community, Inc.”, memo eilutėje pažymint “Birutės LISS fondas”

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu: liss@lithuanian-american.org