Stažuotė/LISS

LISS PROGRAMOS 2018 m.  image1

Studentų stažuotė ir studijos
19780503_698639810330814_3086559172783450418_o

LISS 2017 programos dalyviai

Ši programa suteikia studentams galimybę stažuotis pagal savo pasirinktą profesiją, patobulinti lietuvių kalbos žinias ir susipažinti su Lietuvos kasdieniniu bei kultūriniu gyvenimu ir šiose srityse vykstančiais pokyčiais.

● 2018 m. stažuotės trukmė – nuo birželio 29 d. iki rugpjūčio 4 d.

● Prašymai priimami nuo 2017 m. gruodžio 22 d. iki 2018 m. kovo 1 d.

● Šiais metais bus priimami studentai, kurie yra baigę du kursus ir jau pasirinkę konkrečią specialybę. Privalumais bus laikomi faktai, kad studentas yra lankęs šeštadienines lietuvių kalbos pamokėles arba yra aktyvus JAV Lietuvių bendruomenės/Lietuvių fondo narys.

Studentai, dalyvausiantys LISS programoje, galės dalyvauti ir 2018 m. Dainų šventėje.

● Prašymas – tai motyvacinis laiškas ,,Kodėl aš noriu dalyvauti LISS programoje?”, gyvenimo aprašymas bei dvi rekomendacijos, kurios priimamos iš dėstytojo, praktikos vadovo ar darbdavio.

● Su užpildytu prašymu, prašome pristatyti pažymas iš Jūsų universitetų: kokias klases/kursus esate pasirinkę ir kokius planuojate pasirinkti. Tai palengvins LISS komiteto misiją – surasti Jums tinkamiausias stažuočių vietas.

● Prašymai priimami tik lietuvių kalba. Prašymus siųsti el. paštu: liss@lithuanian-american.org

2018 m. kovo15 d. elektroniniu paštu informuosime kiekvieną studentą, ar jis pateko į Stažuotės programą. Studentų atranką vykdo LISS komitetas ir stažuotės koordinatorius.

● Studentai, priimti į LISS programą, iki 2018 m. balandžio 15 d. sumoka 600 USD (500 USD programos mokestis ir 100 USD registracijos mokestis). Registracijos mokestis negrąžinamas.

● LISS studentai aprūpinami gyvenamuoju plotu pagal darbus ir galimybes Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune. Studentai patys pasirūpina maistu, asmeninėmis išvykomis, kitomis papildomomis išlaidomis ir kelionės bilietais.

● Sudaromos galimybės dalyvauti kultūrinėse-pažintinėse ekskursijose po Lietuvą.

● Užpildytas medicinos pažymas ir anketas (Release form) reikia atsiųsti programos koordinatoriui formose nurodytu paprasto pašto adresu iki 2018 m. balandžio 21 d.

● Kiekvienas studentas stažuotės vietoje turės praleisti ne mažiau kaip šešias (6) valandas per dieną.

● Studentai, įvykdę stažuotės reikalavimus, gaus penkis (5) universiteto kreditus iš Vytauto Didžiojo Universiteto (vdu.lt), Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto (vgtu.lt) arba Vilniaus Universiteto (vu.lt). Kiekvienas studentas, derindamas išvyką  savo universitete JAV, turi išsiaiškinti, kokiu būdu universitetas priimtų  šiuos kreditus ir kokias formas reikia užpildyti. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis el. paštu: liss@lithuanian-american.org

2018 programos gairės studentams (anglų klb.)

Sutartis (Release Form), anglų klb.

Medicininė forma

 

Savanoriavimo programa ,,Gimnazistai – Lietuvai!”

19875584_700286750166120_7305048447881838040_n

LISS 2017 moksleivių programos “Gimnazistai Lietuvai” dalyviai Arklio muziejuje. Nuotraukos autorius – K.Norvilas

Ši programa skirta gimnazistams, norintiems susipažinti su kasdieniniu bei kultūriniu Lietuvos gyvenimu ir savo labdaringu darbu prisidėti prie Lietuvos gerovės. Programos metu gimnazistai turės galimybę bendrauti su savo bendraamžiais ir mokytis lietuvių kalbos, padedant mokytojams. Jaunimas savanoriaus miestų savivaldybėms pavaldžiose institucijose, vaikų bibliotekose, senelių namuose, vaikų dienos centruose.

● 2018 m. programos trukmė – nuo birželio 29 d. iki liepos 28 d.

● Prašymai priimami nuo 2017 m. gruodžio 22 d. iki 2018 m. kovo 1 d.

● Gimnazistai turi būti ne jaunesni kaip 16 metų. Priimamų dalyvių skaičius ribotas.

Gimnazistai, dalyvausiantys LISS programoje, taip pat galės dalyvauti ir 2018 m. Dainų ir šokių šventėje.

● Prašymas – tai motyvacinis laiškas ,,Kodėl aš noriu dalyvauti LISS programoje?” ir gyvenimo aprašymas.

● Prašymai priimami tik lietuvių kalba. Prašymus siųsti el. paštu: liss@lithuanian-american.org

● Privalumais bus laikomi faktai, kad studentas anksčiau lankė šeštadienines lietuvių kalbos pamokėles arba yra aktyvus JAV lietuvių bendruomenės/Lietuvių fondo narys.

2018 m. kovo 15 d. el. paštu informuosime kiekvieną gimnazistą, ar jis pateko į LISS programą. Atranką vykdo LISS komitetas ir stažuotės koordinatorius.

● Gimnazistai, priimti į LISS programą, iki balandžio 15 d. sumoka 500 USD (400 USD programos mokestis ir 100 USD registracijos mokestis). Registracijos mokestis negrąžinamas.

● LISS programos dalyviai aprūpinami gyvenamuoju plotu pagal darbus ir galimybes Vilniuje, Tauragėje, Klaipėdoje. Gimnazistai patys pasirūpina maistu, asmeninėmis  išvykomis, kitomis papildomomis išlaidomis ir kelionės bilietais.

● Sudaromos galimybės dalyvauti kultūrinėse-pažintinėse ekskursijose po Lietuvą.

● Užpildytas medicinos pažymas ir anketas (Release form) reikia atsiųsti programos koordinatoriui formose nurodytu paprasto pašto adresu iki balandžio 21 d.

● Kiekvienas gimnazistas savanorystės vietoje turės praleisti ne mažiau kaip keturias (4) valandas per dieną.  Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis el. paštu: liss@lithuanian-american.org

Sutartis (Release Form), anglų klb.

Medicininė forma