Švietimas

Švietimas

Misija – išlaikyti ir puoselėti meilę Lietuvai, jos kalbai, kultūrai, istorijai JAV lietuvių išeivijoje. Tai atlieka suteikiant moralinę, pedagoginę bei finansinę paramą lituanistinėms mokykloms, kurios laikosi Švietimo tarybos nustatytų pedagoginių gairių, programų ir nuostatų.

 

Švietimo tarybos internetinis puslapis yra: www.svietimotaryba.org

  • amotto@svietimotaryba.org