Tarybos rinkimai

JAV LB XXII-os Tarybos rinkimai jau baigėsi. Sveikiname XXII-os Tarybos narius ir linkime jiems sėkmės! Dėkojame visiems, kas padėjo pravesti šiuo rinkimus.
Išrinktų Tarybos narių sąrašą rasite paspaudę ant nuorodos: