“MUZIKINIAI TILTAI” Lietuvių Fondo pokylis – koncertas

2016 m. lapkričio 5 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL Scenoje draugėn susibūrę dideliu atstumu gyvenantys atlikėjai nuties muzikinius tiltus į įvairių kartų muzikos mylėtojų širdis. Ilgametę scenos patirtį turintys, ne tik balsu, bet ir širdimi dainuojantys Nida...

“Ambasadoriaus taurės” turnyro atgarsiai

Spalio 8 d., šeštadienį, Vašingtone įvyko tradiciniu tapęs “Ambasadoriaus taurės” krepšinio turnyras, jau 13 kartą subūręs draugėn daugiau nei 100 krepšininkų. Varžybos buvo surengtos Lietuvos ambasados JAV ir Meksikoje kartu su stambiausia išeivijos...

Baigėsi JAV LB XXI Tarybos II-oji sesija

Spalio 9 d. baigėsi visą savaitgalį Silver Spring, MD vykusi XXI Tarybos II-oji sesija. Joje dalyvavo ne tik JAV LB apylinkių ir apygardų pirmininkai bei kiti Tarybos nariai, bet ir didelis būrys svečių iš JAV, Kanados ir kitų pasaulio šalių. Susirinkusiuosius...

Kviečiame skaityti “Naujienas”!

Jeigu jums įdomu, kuo šiandien gyvena JAV lietuviai, kviečiame skaityti žurnalą ,,JAV Lietuvių Bendruomenės naujienos”. Liepos-rugpjūčio numeryje – naujienos iš įvairių Amerikos lietuvių telkinių, lituanistinių mokyklų, interviu su veikliais bendruomenės...

Užsienio reikalų ministras susitiko su NJ lietuviais

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-ojoje sesijoje Niujorke dalyvaujantis užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius rugsėjo 19 dieną aplankė Naujojo Džersio ir Elizabeto apylinkėse gyvenančius lietuvius. Būtent Naujajame Džersyje savaitgalį buvo įvykdyti...

Vyksta registracija XXI Tarybos II sesijai

  Gerbiami JAV LB XXI Tarybos nariai, Krašto valdybos nariai, Apygardų/Apylinkių pirmininkai, Maloniai kviečiame atvykti į JAV LB XXI Tarybos II sesiją šalies sostinėje Vašingtone! Mes, JAV LB Tarybos Sesijos Vašingtone Rengimo Komitetas, esame pasiruošę jus...