Pavasario koncertas-vajus ,,NERINGOS” stovyklą paremti. Putnam.

Irena Nakienė-Valys

JAV LB PLB Seimo narė

JAV LB XX Tarybos narė

Rytinės CT apylinkės pirmininkė

 

Nekalto Prasidėjimo Mergelės Marijos vienuolių sodyboje Putnam balandžio 6 d. šurmuliavo žmonės, susirinkę ,,Neringos” stovyklą paremti. Susirinkusiems žiūrovams koncertavo Dovas Lietuvninkas, klasikinis trimitininkas ir Forrest Moody, pianistas. Iš Čikagos kilęs Dovas yra antro kurso studentas, kuris jau dalyvavo Suburban Youth Symphony orkestre, Merit School of Music Wind simfoniniame orkestre, Brass Ensemble ir Hanors Brass kvintete. Iš Alabamos kilęs Forrest taip pat antrakursis. Grojo su Alabamos simfoniniu orkestru, yra koncertavęs daugelyje pasaulio šalių muzikiniuose festivaliuose.

Pianistas Forrest Moody ir trimitininkas Dovas Lietuvninkas. Putnam. Prano Valio nuotrauka

Dviejų dalių koncerto programa neprailgo ir klausytojai džiaugėsi jaunaisiais atlikėjais, net prašydami pratęsimo. Skambėjo Carl Hohne, Erich Korngold, Arthur Honegger ir kitų kompozitorių kūriniai. Džiugu buvo matyti atvykusius žiūrovus paremti ,,Neringą” ne tik iš Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, New York, Ohio, Indianos, bet ir viešintys svečiai iš Lietuvos.
Pavasarinio koncerto-vajaus tradicijos, kaip rėmėjų valdybos narė Gita Kupčinskienė įžangoje sakė, tęsiamos jau penkioliktu sezonu Aldonos Prapuolenytės dėka. Gerbiamai Gitai už visokeriopą pagalbą rengiant paramos koncertus buvo išsakyti padėkos žodžiai.

Ignės Marijošiūtės MVS padėka Gitai Kupčinskienei. Danos Vainauskienės nuotr.
Ignės Marijošiūtės MVS padėka Gitai Kupčinskienei. Danos Vainauskienės nuotr.

,,Neringos” stovykla Vermonte siūlo išskirtinę galimybę aplankyti unikalų kalnų kampelį, kuris
jau tapo atgaiva kūnui ir sielai. Juk čia stovyklautojai keliauja į gamtą, lepinasi saulės voniomis, mėgaujasi ežero teikiama atgaiva. Vaikai ir jaunimas gali atsipalaiduoti ir pailsėti nuo mokslų ramioje vietoje, surasti naujų draugų bei dvasinę pusiausvyrą.

Pavasario koncerte  Neringos stovyklą paremti Putnam. Danos Vainauskienės nuotr.
Pavasario koncerte Neringos stovyklą paremti Putnam. Danos Vainauskienės nuotr.

Na, o kad poilsis būtų turiningas, darbštuoliams, stovyklos vadovybei ir vadovams, gebantiems kurti ir dalintis su kitais, palinkėsiu naujų kūrybinių minčių bei kuo daugiau klegančių vasarotojų. Juk registracija vasaros stovykloms ,,Neringoje” tęsiasi.

Dienos merė Waterbury – Nepriklausomybės akto signataro dukra

Laurynas R. Misevičius – specialiai is CT

Ne vienąsyk Lietuvoje teko girdėti sakant, kad Kovo 11-osios nebūtų be Vasario 16-osios. Na, mums tai savaime suprantama, galbūt tik išeivijoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo data kovo mėn. nėra taip išpopuliarėjusi kaip pačiame Nemuno krašte. Užtat labai gražu, kuomet – ir netgi beveik pagal kalendorių – šios abi didingos šventės sutampa.

Būtent taip nutiko šių metų kovo 11-ąją Connecticut lietuvių sostinėje pramintame Waterbury, kuriame jau pora dešimtmečių gyva lietuviškojo dienos mero „prisaikdinimo“ tradicija. Net ir tikrasis „žalvarinio“ miesto meras Neil M. O‘Leary, sveikindamas šiais metais tokiu ypatingu būdu pagerbtos lietuvių bendruomenės atstovę Ritą Vileišytę-Bagdonienę, prisiminė savo jaunystę Brooklyn rajone, kuriame tarnavo policininku ir nuolat bendravo su mūsų tautiečiais. Waterbury tvarkos sergėtojams paskyrimas į Brooklyn buvo itin geidžiamas – tuomet lietuvių plačiai apgyvendintoje miesto dalyje vyravo tvarka ir susiklausymas.

Waterbury-CT vykusiose dienos merės iškilmėse: viduryje – Rita Vileišytė-Bagdonienė, dešinėje – dabartinis tikrasis miesto meras Neil M. O' Leary, kairėje – vietinės „Lietuvos vyčių“ kuopos prezidentas Linas A. Balsys, taip pat neseniai tapęs Waterbury lietuviškuoju dienos meru. Laimos Reiss nuotr.
Waterbury-CT vykusiose dienos merės iškilmėse: viduryje – Rita Vileišytė-Bagdonienė, dešinėje – dabartinis tikrasis miesto meras Neil M. O’ Leary, kairėje – vietinės „Lietuvos vyčių“ kuopos prezidentas Linas A. Balsys, taip pat neseniai tapęs Waterbury lietuviškuoju dienos meru. Laimos Reiss nuotr.

Dienos merės pagerbimo šventės programa priešais savivaldybės įstaigą buvo pradėta oficialiu lietuviškos trispalvės pakėlimu, kuriam vadovavo vietinės „Lietuvos vyčių“ kuopos prezidentas Linas A. Balsys, taip pat neseniai tapęs Waterbury lietuviškuoju meru. Tuo tarpu 2014 metų laureatė Rita Vileišytė – dabar Southbury (CT) gyvenanti Amerikos lietuvė, vienintelė gyva tikros Lietuvos legendos dr. Jono Vileišio duktė, į JAV atvykusi 1951 m. LR Nepriklausomybės akto signataro atžala padėkos kalboje prisiminė savo tėtį, kuris savo laiku užėmė mūsų šalies finansų ministro, taip pat ambasadoriaus JAV pareigas, buvo demokratiškai išrinktas Kauno miesto meru 10 metų.

Iš dešinės: Rita Vileišytė-Bagdonienė, Laurynas Misevičius, prieš tai Waterbury dienos mere nominuota Janina B. Nawarskas, knygos anglų kalba ,,Child Lost“ apie sunkų pokario emigrantės iš Lietuvos likimą ir banguotą gyvenimą išeivijoje autorė. Laimos Reiss nuotr.
Iš dešinės: Rita Vileišytė-Bagdonienė, Laurynas Misevičius, prieš tai Waterbury dienos mere nominuota Janina B. Nawarskas, knygos anglų kalba ,,Child Lost“ apie sunkų pokario emigrantės iš Lietuvos likimą ir banguotą gyvenimą išeivijoje autorė. Laimos Reiss nuotr.

„Mano tėvas būtų be galo laimingas, matydamas mane šioje vietoje…savo jauniausią dukrą, simboliškai pasekusią jo pėdomis“ – gausiai susirinkusiems CT, NY ir NJ lietuviams, braukdama džiaugsmo ašarą, sakė advokatės praktika šiapus Atlanto ilgą laiką besivertusi Nepriklausomybės akto signataro duktė. Rita Vileišytė-Bagdonienė pasakojo apie nelengvus pokario laikus, kada net 20 Vileišių šeimos narių buvo deportuoti, vėliau nemažai likusiųjų emigravo į Vakarus, dekojo ją ir kitus imigrantus priglaudusiai Amerikai, kuri leido visiems ne tik laisvai išpažinti savo tikėjimą, isšaikyti lietuvių kalbą ir kultūrą, siekti Lietuvos laisvės, o štai Waterbury kasmet Vasario 16-osios proga parinkti dienos merą. 2008 m. Rita Vileišytė išleido savo prisiminimus, pavadintus „Tolimaisiais vaizdais“, kuriuose daug dėmesio skiriama įžymiajam signatarui, autorės tėvui. 2014 metų lietuvių dienos merės kūryba itin domėjosi specialus Waterbury, CT mero patikėtinis tarptautinei bendruomenei, iš Puerto Riko kilęs Geraldo C. Reyes, Jr., perdavęs nominantei oficialius senatoriaus Christopher Murphy bei Kongreso atstovės Elizabeth Esty sveikinimus.

Waterbury-CT vykusiose dienos merės iškilmėse: viduryje – Rita Vileišytė-Bagdonienė, dešinėje – dabartinis tikrasis miesto meras Neil M. O' Leary, kairėje – vietinės „Lietuvos vyčių“ kuopos prezidentas Linas A. Balsys, taip pat neseniai tapęs Waterbury lietuviškuoju dienos meru. Laimos Reiss nuotr.
Waterbury-CT vykusiose dienos merės iškilmėse: viduryje – Rita Vileišytė-Bagdonienė, dešinėje – dabartinis tikrasis miesto meras Neil M. O’ Leary, kairėje – vietinės „Lietuvos vyčių“ kuopos prezidentas Linas A. Balsys, taip pat neseniai tapęs Waterbury lietuviškuoju dienos meru. Laimos Reiss nuotr.

„Žalvarinis“ miestas pernai sėkmingai atgaivino prieš keletą dešimtmečių užgesusio tarptautinio festivalio Waterbury tradiciją, kuomet gegužės viduryje šalia miesto bibliotekos esančioje pievelėje susirinko tūkstančiai įvairioms tautoms atstovavusių dalyvių ir svečių. Šių metų gegužės 17 d., šeštadienį, vėl visus kviečiame apsilankyti Connecticut lietuvių „sostinėje“, daugiau informacijos apie šią šventę netrukus rasite tinklalapyje www.waterburyct.org

vir-04 medium

“Pasaulio lietuvis” – ir patyręs, ir šiuolaikiškas: skaitykite žurnalą kompiuteryje ir planšetėje

Nuo šiol norint gauti naujausią Pasaulio Lietuvių Bendruomenės leidžiamo žurnalo „Pasaulio lietuvis“ numerį, nebereikės laukti, kol jis tradiciniu paštu iš Lietuvos pasieks lietuvius tolimuose kraštuose. Nesvarbu, kokiame pasaulio kampelyje begyventų žurnalo skaitytojas, ką tik pasirodžiusio „Pasaulio lietuvio“ elektroninę versiją jis dabar gali greitai, paprastai įsigyti interneto portale LingJob.lt ir skaityti savo kompiuteryje ar planšetėje. Viso labo už 10 litų galima įsigyti naujausią žurnalo numerį iš karto po jo pasirodymo, ir apmokėjimus galima vykdyti Lietuvos ar kitos šalies banko išduota kreditine kortele PayPal mokėjimo sistemoje. Norintys prenumeruoti elektroninę „Pasaulio lietuvio“ versiją visiems metams rašykite el.adresu prenumerata@plbe.org.

PLB mėnraštis buvo pradėtas leisti 1963 m. kaip 1937-1940 m. Kaune ėjusio tokio paties pavadinimo žurnalo tęsinys. Per pusamžį „Pasaulio lietuvis“ įrodė, kad yra reikalingas, – leidžiamas ir skaitomas, kritikuojamas ir mylimas Lietuvoje bei keliose dešimtyse užsienio valstybių. Per pirmąjį savo gyvavimo pusšimtį metų žurnalo redakcija kraustėsi į Klyvlendo į Vilnių, paskui į Čikagą, kol galų gale 2006 m. sugrįžo namo į Vilnių, iš kur reguliariai pasklinda po pačias įvairiausias pasaulio šalis. Pasak PLB Spaudos komisijos pirmininkės Dalios Henke, operatyvus informacijos gavimas po pasaulį pasklidusiems lietuviams visada buvo itin svarbus, o šiandieninės technologijos suteikia galimybę „Pasaulio lietuvį“ atskraidinti skaitytojams be pastebimų vėlavimų. D. Henke įsitikinimu, tokia greita elektroninė žurnalo sklaida leis tautiečiams gyventi tomis pačiomis aktualijomis daugmaž tuo pat metu, perimti greičiau gerąją išeivijos veiklos patirtį, tampriau susieti lietuvį su lietuviu pasaulyje.

Per tokį netrumpą laiką žurnalas tapo Pasaulio lietuvių bendruomenės metraščiu, suformavo savo veidą ir leidybinės veiklos tradicijas. Daugiau kaip pusė tūkstančio numerių yra tiek organizacijos, tiek ir visų lietuvių užsienyje istorijos dokumentas. PLB kartu su žurnalo redakcija yra nusprendusi atverti šį informacijos masyvą kiekvienam lietuviui. Visas žurnalo archyvas bus netolimoje ateityje perkeltas į interneto erdvę taip pat, ir jis bus prieinamas nemokamai tame pačiame portale LingJob.lt Iš ten bus įmanoma atsisiųsti pageidaujamą žurnalo numerį į savo kompiuterį ar planšetę ir skaityti jį tiesiog mėgstamoje naršyklėje. Visi archyviniai numeriai skaitytojui bus prieinami nemokamai.

„Pasaulio lietuvio“ išėjimas į interneto erdvę nereiškia, jog nutraukiama popierinio žurnalo varianto leidyba ir sklaida. PLB skuba patikinti, kad norintiems kartą per mėnesį laikyti rankose apčiuopiamą žurnalą nėra jokių priežasčių nerimauti. Žurnalo elektroninė forma tik papildo egzistuojančią tradicinį popierinį žurnalo variantą, bet jokiu būdu pastarojo nepanaikina. Kiekvienam galimybė gauti popierinį „Pasaulio lietuvį“ paštu išlieka ir toliau. Pageidaujantiems atnaujinti ar pradėti žurnalo popierinės versijos prenumeratą tereikia parašyti laišką el.adresu prenumerata@plbe.org. Prenumeruojantys popierinį mėnraščio variantą taip pat gaus ir nemokamą prieigą prie „Pasaulio lietuvio“ elektroninės versijos.

„Žurnalas yra jums ir apie jus. Skaitykite naujausius ir senesnius numerius, ieškokite naujų idėjų, kurkite šiuolaikiškas mūsų išeivijos tradicijų formas ir jo puslapiuose. Dalinkitės savo idėjomis, polemizuokite, teikite pasiūlymus“, – kviečia PLB pirmininkė Danguolė Navickienė. – „Per tokį ilgą laikotarpį žurnalo bendradarbiais buvo daugelis mums visiems šiandien gerai žinomų mūsų išeivijos šviesuolių, dirbusių be atilsio prie lietuvybės išsaugojimo ir Valstybės atkūrimo. Išnaudokite ir jūs „Pasaulio lietuvį“ kaip forumą, kur galima aptarti šiandienos reikalus, kaip tiltą, jungianti mūsų išeivijos praeitį, dabartį ir rytojų.“ Su žurnalo redakcija galima susisiekti el.adresu plietuvis@plbe.org

Su geriausiais linkėjimais,

Pasaulio lietuvių bendruomenės
Spaudos komisija
www.plbe.org

Baltijos ir Skandinavijos studijų konferencija Yale

Emilija Pundziūtė-Gallois

Pavasario atostogų metu Yale universitetas atgauna savo senovinius atspalvius. Gotikinė universiteto architektūra su specialiai pasendintomis plytomis ir suskilusiais vitražiniais langeliais sugrąžina lankytojus į praeitus amžius. Tuščiuose, studentų klegesio nepripildytuose kiemuose kaip kokiuose muziejuose galima pajusti senąją universiteto dvasią. Atostogoms pasibaigus, greičiausiai ši ypatinga vieta vėl sugrįžta į dabartį: šiuolaikinis jaunimas, apsiginklavęs moderniomis elektronikos priemonėmis, užplūsta klases.

Yale universitetas Giedriaus Subaciaus nuotr.
Yale universitetas Giedriaus Subaciaus nuotr.

Yale’yje galima keliauti laiku ir erdve. Tokį įspūdį paliko ir kovo 13–16 dienomis čia vykusi Baltijos ir Skandinavijos studijų konferencija, surengta Advancement for Baltic Studies Association ir Society for the Advancement of Scandinavian Study. Renginyje dalyvavo apie 400 mokslininkų iš Baltijos ir Skandinavijos šalių, iš jų apie 50 – iš Lietuvos. Jie nagrinėjo platų spektrą temų, susijusių su Baltijos ir Skandinavijos šalimis: pradedant seniausių laikų istorija, dvidešimtojo amžiaus ir šių laikų visuomenės problemomis, politika, diplomatija ir kultūra, baigiant kalbos studijomis, literatūra ir menu. Kasdien vyko po keletą akademinių sesijų su dideliu pasirinkimu įdomių pranešimų ir diskusijų. Tarp programos perliukų: profesoriaus Anders Winroth paskaita apie vikingus, baltiškos literatūros skaitymų vakaras su Karl Jirgens, Daiva Markelis, Tomu Venclova, Wendell Mayo ir kitais, The Haven Quartet koncertas ir Baltijos bei Skandinavijos autorių filmų peržiūra. Nebuvo paliktos nuošalyje ir šių dienų tarptautinės aktualijos: pasitelkus specialistų įžvalgas, buvo aptarti Rusijos veiksmai Ukrainoje.

Kasdien vyko po keletą akademinių sesijų su dideliu pasirinkimu įdomių pranešimų ir diskusijų. Ramunės Kubiliūtės nuotr.
Kasdien vyko po keletą akademinių sesijų su dideliu pasirinkimu įdomių pranešimų ir diskusijų. Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Konferencija įdomi tuo, jog čia dalyvavo tiek akademiniame pasaulyje daug pasiekę profesoriai, tiek karjerą pradedantys studentai, kurie pristatė savo mokslinius tyrimus. Taip pat savo patirtimi dalinęsi ir gyvais liudijimais Baltijos šalių istoriją atpasakoję visuomenės veikėjai, nevyriausybinių, lobistinių grupių atstovai. Kas dvejus metus rengiamos jungtinės AABS ir SASS konferencijos apjungia asociacijų dalyvius iš abiejų Atlanto pusių: taip tarsi dvi bangos susilieja dvi skirtingos – amerikietiškoji ir europietiškoji – socialinės patirtys ir istorijos.

Renginyje dalyvavo apie 400 mokslininkų iš Baltijos ir Skandinavijos šalių, iš jų apie 50 – iš Lietuvos. Prof. Giedriaus Subačiaus nuotr.
Renginyje dalyvavo apie 400 mokslininkų iš Baltijos ir Skandinavijos šalių, iš jų apie 50 – iš Lietuvos. Prof. Giedriaus Subačiaus nuotr.

Šis transatlantinis ryšys gražiausiai atsiskleidė pirmąjį konferencijos vakarą, kai Tomo Plečkaičio vadovaujamos JAV Lietuvių Bendruomenės New Haven’o apylinkės pastangomis buvo surengtas priėmimas visiems konferencijoje dalyvavusiems lietuviams. Suskaičiavome, kad į Yale atvyko apie 50 lietuvų iš Kauno, Vilniaus, Paryžiaus, Kanados ir keleto JAV miestų. Sužinojome apie JAV LB įvairialypę veiklą, kuo gyvena lietuviai JAV, pasidalinome naujienomis iš Lietuvos, pažiūrėję į vieni kitus dar kartą priminėme sau, kad kiekvienas savaip, kiekvienas savo šalyje ir savo kampelyje, tačiau giliai ir nuoširdžiai mylime Lietuvą, branginame ir puoselėjame jos kultūrą, mokslą, kartu rašome jos istoriją. Šie ryšiai, tiek akademinai, tiek žmogiški, šis už Atlanto atrastas Lietuvą ir visas Baltijos šalis mylinčiųjų būrys – kone pati vertingiausia patirtis, kurią, ko gero, ne aš viena šį pavasarį parsivežiau iš senovinio Yale.

Kalba AABS direktorė administraciniams reikalams Irena Blekytė. Konferencijoj dalyvavo tiek akademiniame pasaulyje daug pasiekę profesoriai, tiek karjerą pradedantys studentai, kurie pristatė savo mokslinius tyrimus. Prof. Giedriaus Subačiaus nuotr.
Konferencija įdomi tuo, jog čia dalyvavo tiek akademiniame pasaulyje daug pasiekę profesoriai, tiek karjerą pradedantys studentai, kurie pristatė savo mokslinius tyrimus. Prof. Giedriaus Subačiaus nuotr.
LB suruoštas lietuvių susitikimas Omni Hotel, New Haven, CT. Su tautiniais drabužiais - JAV LB pirmininkė Sigita Šimkuvienė. Mindaugo Kavaliausko nuotr.
Lietuvių susitikimas Omni Hotel New Haven. Mindaugo Kavaliausko nuotr.

,,LaBas”, būsimieji lietuviškos bendruomenės nariai

Laima Apanavičienė

Čikagoje ir jos apylinkėse 2000 m. surašymo duomenimis gyvena 87,294 lietuviai. Tai tikrai nemažas būrys. Ką jie žino apie JAV Lietuvių Bendruomenę, ar dalyvauja jos veikloje? Ne paslaptis, kad daugelis lietuvių, ypač jaunoji karta, joje ne tik nedalyvauja, bet net nėra susipažinę su lietuviškos bendruomenės veikla. Tai gerai jaučia ir dabartinė JAV LB Krašto valdyba, nutarusi suruošti renginį, kurio tikslas – ne tik supažindinti su pačia bendruomene bei jos darbais, bet ir pamėginti pritraukti į savo lietuvišką šeimą jaunus žmones. Tad 2014 m. kovo 22 d., šeštadienį, visus pakvietė į JAV LB popietę ,,LaBas” Jaunimo centre, Čikagoje. Popietę vedė JAV LB KV pirmininkė Sigita Šimkuvienė ir Kęstutis Daugirdas. Pristatę dalyvavusius svečius – Lietuvos Respublikos generalinį konsulą Čikagoje Marijų Gudyną, JAV LB Krašto valdybos ir JAV LB tarybos narius, JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkę Birutę Kairienę, Lietuvių Fondo valdybos pirmininką Arvydą Tamulį – pakvietė ir visus esančius salėje susipažinti bei prisistatyti.
Susirinkusiuosius pasveikino LR generalinis konsulas Čikagoje M. Gudynas. Jis pasidžiaugė gražia lietuviška veikla šioje Atlanto pusėje ir palinkėjo ne tik susirinkusiems, bet ir visai JAV Lietuvių Bendruomenei neprarasti ryžto, žengiant jau pramintais takais ir, žinoma, ieškoti naujų veiklos sričių.
1780122_753821891296832_809263796_o
Kad JAV lietuvių darbus įvertina ir Lietuva, rodo ir tai, jog mūsų bendruomenės narė Indrė Tijūnėlienė 2014 metais tapo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureate. Lietuvos vaikų globos būrelio „Saulutė“ steigėja ir vadovė apdovanota už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą. Indrę apdovanojimui pasiūlė JAV Lietuvių Bendruomenė. Smagu, kad jos ir visų Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė” narių ilgametis darbas įvertintas ne tik mūsų bendruomenėje, kad jo svarbą supranta ir Lietuva. Tad Indrei, tą popietę apdovanotai gėlėmis, susirinkusieji negailėjo plojimų.
Renginio metu buvo pristatytas vadovėlis ,,Kas yra JAV Lietuvių Bendruomenė?“ Šiame vadovėlyje jo sudarytoja, JAV LB tarybos prezidiumo sekretorė, Michigan apygardos pirmininkė Janina Udrienė pasakoja apie JAV LB struktūrą, knyga iliustruota nuotraukomis.
Apie JAV LB Vidurio Vakarų apygardos veiklą trumpai papasakojo jos pirmininkė Birutė Kairienė. Ji taip pat pristatė salėje esančius šios apygardos apylinkių pirmininkus: Marquette Park apylinkės – Aušrelę Sakalaitę, buvusią Brighton Park apylinkės ilgametę pirmininkę Salomėją Daulienę, Cicero apylinkės – Birutę Zalatorienę, ilgametę East Chicago apylinkės pirmininkę Birutę Vilutienę.
1780173_807548139274499_344673870_o
Smagiai visus nuteikė Lietuvių klubo, veikiančio Lane Tech College Prep High mokykloje Čikagoje, pasirodymas. Klubą savo amerikietiškoje mokykloje įsteigė Gabrielė Bieliauskaitė, buvusi Čikagos lituanistinės mokyklos mokinė. Įdomu tai, kad pati būdama lietuvaitė, Gabrielė sugebėjo savo mokslo draugus amerikiečius suburti į klubą. Reikėjo pamatyti, kap jie šoko lietuviškus šokius! Po jų pasirodymo susirinkusieji plojo jiems atsistoję, šaukė: ,,Bravo”.
1909431_807548945941085_1205813767_o (1)
Po smagaus jaunimo pasirodymo programą tęsė JAV LB KV pirmininkė S. Šimkuvienė, papasakojojusi apie Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programą jaunimui. JAV lietuvių jaunimo sąjungos atstovė, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybos narė Giedrė Kazlauskaitė pakvietė į Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą, vyksiantį liepos 10–14 d. Lietuvoje, Visuomenės harmonizavimo parke.
Šiemet – Šeimos metai, tad nieko nuostabaus, kad JAV LB KV Religinių reikalų tarybos pirmininkas kun. Gintaras Jonikas savo pranešimui pasirinko šeimos temą. Pranešime ,,Šeimos reikšmė tikėjimo kelyje” jis pabrėžė šeimos svarbą, vedant jaunąjį žmogų tikėjimo keliu.
Besidomintys spauda tikriausiai jau pastebėjo informatyvų ir gražiai leidžiamą JAV LB leidinį. Apie šį ir kitus LB leidinius kalbėjo JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė informacijai Loreta Timukienė, o JAV LB Krašto valdybos pirmininkė S. Šimkuvienė pristatė šiandieninę JAV LB veiklą ir trumpai pasidalino planais rytojui.
Susitikimo metu vyko ir pokalbių knygos ,,Manėm, kad greit grįšim: 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus 1940–1944“ (sud. Dalia Stakytė Anysienė, Laima Petrauskaitė VanderStoep, dr. Dalia Cidzikaitė) sutiktuvės. Knygą pristatė dr. D. Cidzikaitė ir leidyklos ,,Aukso žuvys’’ direktorė Sigita Pūkienė.
10015091_807548019274511_1841253748_o
Viso renginio programa buvo labai informatyvi, o programos pabaigoje susirinkusiųjų laukė viktorina ,,LaBas“. Geriausiai atsakiusius į viktorinus klausimus – konsulą M. Gudyną ir laikraščio ,,Amerikos lietuvis” redaktoriaus Broniaus Abručio šeimą – vakaro rengėjai apdovanojo DVD filmu apie 2012 m. Boston, MA vykusią šokių šventę.
Koks renginys be koncerto? Susirinkusieji negailėjo plojimų dainų atlikėjui Rimantui Pažemeckui su dukra Kotryna Pažemeckaite bei Kęstučiui Daugirdui ir jo draugams, atlikusiems muzikinę programą.
1973309_753821687963519_2121834943_o
1796798_753559017989786_1324386508_o
Popietės svečiai po koncerto skirstytis namo neskubėjo. Vaišinosi bendrovės ,,Lithuanian Plaza Bakery and Deli” (savininkė Vanda Morkūnienė) užkandžiais ir bendrovės ,,Food Depot International” (savininkė Angelė Kavakienė) saldumynais, sustoję būreliais diskutavo.
Tai pirmasis toks pažintinis JAV LB KV renginys. Esu tikra, kad tokių renginių trūksta. Dabar lietuviai nebegyvena vienas šalia kito, jie išsibarstę ne tik po plačiąją Ameriką. Net ir gyvendami vienoje kurioje valstijoje, jie negyvena būryje. Daugelis, ypač neseniai atvykę, vis dar mano, kad jiems lietuviškos bendruomenės nereikia, o kita dalis iš viso nežino apie LB egzistavimą. Tad sveikintinas JAV LB KV noras plačiau supažindinti JAV gyvenančius lietuvius su savo veikla. Tiesa, tai nebus lengvas darbas, manau, kad reikės ne vieno tokio renginio ir kitose valstijose, tačiau esu įsitikinusi, kad pamažu mūsų tautiečiai jungsis į lietuvišką veiklą ir supras, kad ten, kur jie susiburs, gyvenimas taps prasmingesnis ir įdomesnis. Linkiu Krašto valdybai nenuleisti rankų ir sulaukti kuo daugiau naujų narių.