vir-04 medium

“Pasaulio lietuvis” – ir patyręs, ir šiuolaikiškas: skaitykite žurnalą kompiuteryje ir planšetėje

Nuo šiol norint gauti naujausią Pasaulio Lietuvių Bendruomenės leidžiamo žurnalo „Pasaulio lietuvis“ numerį, nebereikės laukti, kol jis tradiciniu paštu iš Lietuvos pasieks lietuvius tolimuose kraštuose. Nesvarbu, kokiame pasaulio kampelyje begyventų žurnalo skaitytojas, ką tik pasirodžiusio „Pasaulio lietuvio“ elektroninę versiją jis dabar gali greitai, paprastai įsigyti interneto portale LingJob.lt ir skaityti savo kompiuteryje ar planšetėje. Viso labo už 10 litų galima įsigyti naujausią žurnalo numerį iš karto po jo pasirodymo, ir apmokėjimus galima vykdyti Lietuvos ar kitos šalies banko išduota kreditine kortele PayPal mokėjimo sistemoje. Norintys prenumeruoti elektroninę „Pasaulio lietuvio“ versiją visiems metams rašykite el.adresu prenumerata@plbe.org.

PLB mėnraštis buvo pradėtas leisti 1963 m. kaip 1937-1940 m. Kaune ėjusio tokio paties pavadinimo žurnalo tęsinys. Per pusamžį „Pasaulio lietuvis“ įrodė, kad yra reikalingas, – leidžiamas ir skaitomas, kritikuojamas ir mylimas Lietuvoje bei keliose dešimtyse užsienio valstybių. Per pirmąjį savo gyvavimo pusšimtį metų žurnalo redakcija kraustėsi į Klyvlendo į Vilnių, paskui į Čikagą, kol galų gale 2006 m. sugrįžo namo į Vilnių, iš kur reguliariai pasklinda po pačias įvairiausias pasaulio šalis. Pasak PLB Spaudos komisijos pirmininkės Dalios Henke, operatyvus informacijos gavimas po pasaulį pasklidusiems lietuviams visada buvo itin svarbus, o šiandieninės technologijos suteikia galimybę „Pasaulio lietuvį“ atskraidinti skaitytojams be pastebimų vėlavimų. D. Henke įsitikinimu, tokia greita elektroninė žurnalo sklaida leis tautiečiams gyventi tomis pačiomis aktualijomis daugmaž tuo pat metu, perimti greičiau gerąją išeivijos veiklos patirtį, tampriau susieti lietuvį su lietuviu pasaulyje.

Per tokį netrumpą laiką žurnalas tapo Pasaulio lietuvių bendruomenės metraščiu, suformavo savo veidą ir leidybinės veiklos tradicijas. Daugiau kaip pusė tūkstančio numerių yra tiek organizacijos, tiek ir visų lietuvių užsienyje istorijos dokumentas. PLB kartu su žurnalo redakcija yra nusprendusi atverti šį informacijos masyvą kiekvienam lietuviui. Visas žurnalo archyvas bus netolimoje ateityje perkeltas į interneto erdvę taip pat, ir jis bus prieinamas nemokamai tame pačiame portale LingJob.lt Iš ten bus įmanoma atsisiųsti pageidaujamą žurnalo numerį į savo kompiuterį ar planšetę ir skaityti jį tiesiog mėgstamoje naršyklėje. Visi archyviniai numeriai skaitytojui bus prieinami nemokamai.

„Pasaulio lietuvio“ išėjimas į interneto erdvę nereiškia, jog nutraukiama popierinio žurnalo varianto leidyba ir sklaida. PLB skuba patikinti, kad norintiems kartą per mėnesį laikyti rankose apčiuopiamą žurnalą nėra jokių priežasčių nerimauti. Žurnalo elektroninė forma tik papildo egzistuojančią tradicinį popierinį žurnalo variantą, bet jokiu būdu pastarojo nepanaikina. Kiekvienam galimybė gauti popierinį „Pasaulio lietuvį“ paštu išlieka ir toliau. Pageidaujantiems atnaujinti ar pradėti žurnalo popierinės versijos prenumeratą tereikia parašyti laišką el.adresu prenumerata@plbe.org. Prenumeruojantys popierinį mėnraščio variantą taip pat gaus ir nemokamą prieigą prie „Pasaulio lietuvio“ elektroninės versijos.

„Žurnalas yra jums ir apie jus. Skaitykite naujausius ir senesnius numerius, ieškokite naujų idėjų, kurkite šiuolaikiškas mūsų išeivijos tradicijų formas ir jo puslapiuose. Dalinkitės savo idėjomis, polemizuokite, teikite pasiūlymus“, – kviečia PLB pirmininkė Danguolė Navickienė. – „Per tokį ilgą laikotarpį žurnalo bendradarbiais buvo daugelis mums visiems šiandien gerai žinomų mūsų išeivijos šviesuolių, dirbusių be atilsio prie lietuvybės išsaugojimo ir Valstybės atkūrimo. Išnaudokite ir jūs „Pasaulio lietuvį“ kaip forumą, kur galima aptarti šiandienos reikalus, kaip tiltą, jungianti mūsų išeivijos praeitį, dabartį ir rytojų.“ Su žurnalo redakcija galima susisiekti el.adresu plietuvis@plbe.org

Su geriausiais linkėjimais,

Pasaulio lietuvių bendruomenės
Spaudos komisija
www.plbe.org

Baltijos ir Skandinavijos studijų konferencija Yale

Emilija Pundziūtė-Gallois

Pavasario atostogų metu Yale universitetas atgauna savo senovinius atspalvius. Gotikinė universiteto architektūra su specialiai pasendintomis plytomis ir suskilusiais vitražiniais langeliais sugrąžina lankytojus į praeitus amžius. Tuščiuose, studentų klegesio nepripildytuose kiemuose kaip kokiuose muziejuose galima pajusti senąją universiteto dvasią. Atostogoms pasibaigus, greičiausiai ši ypatinga vieta vėl sugrįžta į dabartį: šiuolaikinis jaunimas, apsiginklavęs moderniomis elektronikos priemonėmis, užplūsta klases.

Yale universitetas Giedriaus Subaciaus nuotr.
Yale universitetas Giedriaus Subaciaus nuotr.

Yale’yje galima keliauti laiku ir erdve. Tokį įspūdį paliko ir kovo 13–16 dienomis čia vykusi Baltijos ir Skandinavijos studijų konferencija, surengta Advancement for Baltic Studies Association ir Society for the Advancement of Scandinavian Study. Renginyje dalyvavo apie 400 mokslininkų iš Baltijos ir Skandinavijos šalių, iš jų apie 50 – iš Lietuvos. Jie nagrinėjo platų spektrą temų, susijusių su Baltijos ir Skandinavijos šalimis: pradedant seniausių laikų istorija, dvidešimtojo amžiaus ir šių laikų visuomenės problemomis, politika, diplomatija ir kultūra, baigiant kalbos studijomis, literatūra ir menu. Kasdien vyko po keletą akademinių sesijų su dideliu pasirinkimu įdomių pranešimų ir diskusijų. Tarp programos perliukų: profesoriaus Anders Winroth paskaita apie vikingus, baltiškos literatūros skaitymų vakaras su Karl Jirgens, Daiva Markelis, Tomu Venclova, Wendell Mayo ir kitais, The Haven Quartet koncertas ir Baltijos bei Skandinavijos autorių filmų peržiūra. Nebuvo paliktos nuošalyje ir šių dienų tarptautinės aktualijos: pasitelkus specialistų įžvalgas, buvo aptarti Rusijos veiksmai Ukrainoje.

Kasdien vyko po keletą akademinių sesijų su dideliu pasirinkimu įdomių pranešimų ir diskusijų. Ramunės Kubiliūtės nuotr.
Kasdien vyko po keletą akademinių sesijų su dideliu pasirinkimu įdomių pranešimų ir diskusijų. Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Konferencija įdomi tuo, jog čia dalyvavo tiek akademiniame pasaulyje daug pasiekę profesoriai, tiek karjerą pradedantys studentai, kurie pristatė savo mokslinius tyrimus. Taip pat savo patirtimi dalinęsi ir gyvais liudijimais Baltijos šalių istoriją atpasakoję visuomenės veikėjai, nevyriausybinių, lobistinių grupių atstovai. Kas dvejus metus rengiamos jungtinės AABS ir SASS konferencijos apjungia asociacijų dalyvius iš abiejų Atlanto pusių: taip tarsi dvi bangos susilieja dvi skirtingos – amerikietiškoji ir europietiškoji – socialinės patirtys ir istorijos.

Renginyje dalyvavo apie 400 mokslininkų iš Baltijos ir Skandinavijos šalių, iš jų apie 50 – iš Lietuvos. Prof. Giedriaus Subačiaus nuotr.
Renginyje dalyvavo apie 400 mokslininkų iš Baltijos ir Skandinavijos šalių, iš jų apie 50 – iš Lietuvos. Prof. Giedriaus Subačiaus nuotr.

Šis transatlantinis ryšys gražiausiai atsiskleidė pirmąjį konferencijos vakarą, kai Tomo Plečkaičio vadovaujamos JAV Lietuvių Bendruomenės New Haven’o apylinkės pastangomis buvo surengtas priėmimas visiems konferencijoje dalyvavusiems lietuviams. Suskaičiavome, kad į Yale atvyko apie 50 lietuvų iš Kauno, Vilniaus, Paryžiaus, Kanados ir keleto JAV miestų. Sužinojome apie JAV LB įvairialypę veiklą, kuo gyvena lietuviai JAV, pasidalinome naujienomis iš Lietuvos, pažiūrėję į vieni kitus dar kartą priminėme sau, kad kiekvienas savaip, kiekvienas savo šalyje ir savo kampelyje, tačiau giliai ir nuoširdžiai mylime Lietuvą, branginame ir puoselėjame jos kultūrą, mokslą, kartu rašome jos istoriją. Šie ryšiai, tiek akademinai, tiek žmogiški, šis už Atlanto atrastas Lietuvą ir visas Baltijos šalis mylinčiųjų būrys – kone pati vertingiausia patirtis, kurią, ko gero, ne aš viena šį pavasarį parsivežiau iš senovinio Yale.

Kalba AABS direktorė administraciniams reikalams Irena Blekytė. Konferencijoj dalyvavo tiek akademiniame pasaulyje daug pasiekę profesoriai, tiek karjerą pradedantys studentai, kurie pristatė savo mokslinius tyrimus. Prof. Giedriaus Subačiaus nuotr.
Konferencija įdomi tuo, jog čia dalyvavo tiek akademiniame pasaulyje daug pasiekę profesoriai, tiek karjerą pradedantys studentai, kurie pristatė savo mokslinius tyrimus. Prof. Giedriaus Subačiaus nuotr.
LB suruoštas lietuvių susitikimas Omni Hotel, New Haven, CT. Su tautiniais drabužiais - JAV LB pirmininkė Sigita Šimkuvienė. Mindaugo Kavaliausko nuotr.
Lietuvių susitikimas Omni Hotel New Haven. Mindaugo Kavaliausko nuotr.

,,LaBas”, būsimieji lietuviškos bendruomenės nariai

Laima Apanavičienė

Čikagoje ir jos apylinkėse 2000 m. surašymo duomenimis gyvena 87,294 lietuviai. Tai tikrai nemažas būrys. Ką jie žino apie JAV Lietuvių Bendruomenę, ar dalyvauja jos veikloje? Ne paslaptis, kad daugelis lietuvių, ypač jaunoji karta, joje ne tik nedalyvauja, bet net nėra susipažinę su lietuviškos bendruomenės veikla. Tai gerai jaučia ir dabartinė JAV LB Krašto valdyba, nutarusi suruošti renginį, kurio tikslas – ne tik supažindinti su pačia bendruomene bei jos darbais, bet ir pamėginti pritraukti į savo lietuvišką šeimą jaunus žmones. Tad 2014 m. kovo 22 d., šeštadienį, visus pakvietė į JAV LB popietę ,,LaBas” Jaunimo centre, Čikagoje. Popietę vedė JAV LB KV pirmininkė Sigita Šimkuvienė ir Kęstutis Daugirdas. Pristatę dalyvavusius svečius – Lietuvos Respublikos generalinį konsulą Čikagoje Marijų Gudyną, JAV LB Krašto valdybos ir JAV LB tarybos narius, JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkę Birutę Kairienę, Lietuvių Fondo valdybos pirmininką Arvydą Tamulį – pakvietė ir visus esančius salėje susipažinti bei prisistatyti.
Susirinkusiuosius pasveikino LR generalinis konsulas Čikagoje M. Gudynas. Jis pasidžiaugė gražia lietuviška veikla šioje Atlanto pusėje ir palinkėjo ne tik susirinkusiems, bet ir visai JAV Lietuvių Bendruomenei neprarasti ryžto, žengiant jau pramintais takais ir, žinoma, ieškoti naujų veiklos sričių.
1780122_753821891296832_809263796_o
Kad JAV lietuvių darbus įvertina ir Lietuva, rodo ir tai, jog mūsų bendruomenės narė Indrė Tijūnėlienė 2014 metais tapo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureate. Lietuvos vaikų globos būrelio „Saulutė“ steigėja ir vadovė apdovanota už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą. Indrę apdovanojimui pasiūlė JAV Lietuvių Bendruomenė. Smagu, kad jos ir visų Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė” narių ilgametis darbas įvertintas ne tik mūsų bendruomenėje, kad jo svarbą supranta ir Lietuva. Tad Indrei, tą popietę apdovanotai gėlėmis, susirinkusieji negailėjo plojimų.
Renginio metu buvo pristatytas vadovėlis ,,Kas yra JAV Lietuvių Bendruomenė?“ Šiame vadovėlyje jo sudarytoja, JAV LB tarybos prezidiumo sekretorė, Michigan apygardos pirmininkė Janina Udrienė pasakoja apie JAV LB struktūrą, knyga iliustruota nuotraukomis.
Apie JAV LB Vidurio Vakarų apygardos veiklą trumpai papasakojo jos pirmininkė Birutė Kairienė. Ji taip pat pristatė salėje esančius šios apygardos apylinkių pirmininkus: Marquette Park apylinkės – Aušrelę Sakalaitę, buvusią Brighton Park apylinkės ilgametę pirmininkę Salomėją Daulienę, Cicero apylinkės – Birutę Zalatorienę, ilgametę East Chicago apylinkės pirmininkę Birutę Vilutienę.
1780173_807548139274499_344673870_o
Smagiai visus nuteikė Lietuvių klubo, veikiančio Lane Tech College Prep High mokykloje Čikagoje, pasirodymas. Klubą savo amerikietiškoje mokykloje įsteigė Gabrielė Bieliauskaitė, buvusi Čikagos lituanistinės mokyklos mokinė. Įdomu tai, kad pati būdama lietuvaitė, Gabrielė sugebėjo savo mokslo draugus amerikiečius suburti į klubą. Reikėjo pamatyti, kap jie šoko lietuviškus šokius! Po jų pasirodymo susirinkusieji plojo jiems atsistoję, šaukė: ,,Bravo”.
1909431_807548945941085_1205813767_o (1)
Po smagaus jaunimo pasirodymo programą tęsė JAV LB KV pirmininkė S. Šimkuvienė, papasakojojusi apie Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programą jaunimui. JAV lietuvių jaunimo sąjungos atstovė, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybos narė Giedrė Kazlauskaitė pakvietė į Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą, vyksiantį liepos 10–14 d. Lietuvoje, Visuomenės harmonizavimo parke.
Šiemet – Šeimos metai, tad nieko nuostabaus, kad JAV LB KV Religinių reikalų tarybos pirmininkas kun. Gintaras Jonikas savo pranešimui pasirinko šeimos temą. Pranešime ,,Šeimos reikšmė tikėjimo kelyje” jis pabrėžė šeimos svarbą, vedant jaunąjį žmogų tikėjimo keliu.
Besidomintys spauda tikriausiai jau pastebėjo informatyvų ir gražiai leidžiamą JAV LB leidinį. Apie šį ir kitus LB leidinius kalbėjo JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė informacijai Loreta Timukienė, o JAV LB Krašto valdybos pirmininkė S. Šimkuvienė pristatė šiandieninę JAV LB veiklą ir trumpai pasidalino planais rytojui.
Susitikimo metu vyko ir pokalbių knygos ,,Manėm, kad greit grįšim: 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus 1940–1944“ (sud. Dalia Stakytė Anysienė, Laima Petrauskaitė VanderStoep, dr. Dalia Cidzikaitė) sutiktuvės. Knygą pristatė dr. D. Cidzikaitė ir leidyklos ,,Aukso žuvys’’ direktorė Sigita Pūkienė.
10015091_807548019274511_1841253748_o
Viso renginio programa buvo labai informatyvi, o programos pabaigoje susirinkusiųjų laukė viktorina ,,LaBas“. Geriausiai atsakiusius į viktorinus klausimus – konsulą M. Gudyną ir laikraščio ,,Amerikos lietuvis” redaktoriaus Broniaus Abručio šeimą – vakaro rengėjai apdovanojo DVD filmu apie 2012 m. Boston, MA vykusią šokių šventę.
Koks renginys be koncerto? Susirinkusieji negailėjo plojimų dainų atlikėjui Rimantui Pažemeckui su dukra Kotryna Pažemeckaite bei Kęstučiui Daugirdui ir jo draugams, atlikusiems muzikinę programą.
1973309_753821687963519_2121834943_o
1796798_753559017989786_1324386508_o
Popietės svečiai po koncerto skirstytis namo neskubėjo. Vaišinosi bendrovės ,,Lithuanian Plaza Bakery and Deli” (savininkė Vanda Morkūnienė) užkandžiais ir bendrovės ,,Food Depot International” (savininkė Angelė Kavakienė) saldumynais, sustoję būreliais diskutavo.
Tai pirmasis toks pažintinis JAV LB KV renginys. Esu tikra, kad tokių renginių trūksta. Dabar lietuviai nebegyvena vienas šalia kito, jie išsibarstę ne tik po plačiąją Ameriką. Net ir gyvendami vienoje kurioje valstijoje, jie negyvena būryje. Daugelis, ypač neseniai atvykę, vis dar mano, kad jiems lietuviškos bendruomenės nereikia, o kita dalis iš viso nežino apie LB egzistavimą. Tad sveikintinas JAV LB KV noras plačiau supažindinti JAV gyvenančius lietuvius su savo veikla. Tiesa, tai nebus lengvas darbas, manau, kad reikės ne vieno tokio renginio ir kitose valstijose, tačiau esu įsitikinusi, kad pamažu mūsų tautiečiai jungsis į lietuvišką veiklą ir supras, kad ten, kur jie susiburs, gyvenimas taps prasmingesnis ir įdomesnis. Linkiu Krašto valdybai nenuleisti rankų ir sulaukti kuo daugiau naujų narių.

Šventinis savaitgalis Detroite

Janina Udrienė

LB Michigan apygardos pirmininkė

 

Praeitą rudenį naujai išrinkta LB Detroito apylinkės valdyba, dar ryškiai prisimindama LB Tarybos nuotaikingą metinės sesijos vakarinį koncertą-pokylį,  pradėjo planuoti,  kaip įdomiau ir iškilmingiau 2014 metais atšvęsti Vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Gan greit nutarė šeštadienį vakare ruošti banketą ir koncertui kviesti duetą ,,Iš Rytų šalelės“ —Rūtą Pakštaitę-Cole ir Rimą Polikaitį.  O sekmadienį, po Šv. Mišių aukos, surengti oficialų minėjimą su garbės svečiu iš Čikagos, LR Generaliniu konsulu Mariju Gudynu.

 

Planas tapo tikrove vasario 22—23 dienomis. Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje Kultūrinio centro didinga salė skoningai išpuošta tautiškomis spalvomis, scenoje — Vytis su užrašu ,,Lietuva brangi”—tai tarsi šūkis, išreiškiantis mūsų meilę savo tėvynei. Apylinkės pirmininkė Rigonda Savickienė šiltai sveikino svečius ir kvietė  talentingą dainininkę-muzikę Simoną Gavrilenko sugiedoti JAV ir Lietuvos himnus—jai akompanuoja mūsų telkinio pianistė Ada Šimaitytė.  Konsulas Gudynas, atvykęs į pokylį su visa savo šeimyna, sveikino Detroito lietuvius, o parapijos klebonas Gintaras Jonikas vedė maldą prieš vakarienę.

 

JAV LB Detroito apylinkės pirmininkė Rigonda Savickienė
JAV LB Detroito apylinkės pirmininkė Rigonda Savickienė

 

Ada Šimaitytė skambina pianinu, Simona Gavrilenko gieda himnus
Ada Šimaitytė skambina pianinu, Simona Gavrilenko gieda himnus

Pasistiprinus ir trumpai pabendravus su svečiais, scenoje pasirodė duetas ,,Iš Rytų šalelės“ ir, kaip sutarta, patys pristatė savo repertuarą.  Rūta Pakštaitė-Cole ir Rimas Polikaitis dainavo liaudies, partizanų dainas ir estradinių dainų aranžuotes. Rimas grojo akordeonu ir klavišais, Rūta — smuiku, ukalele, lumzdeliu.  Abu atlikėjai yra muzikos profesionalai, daug metų dirbę ir koncertavę su įvairiais muzikantais bei kolektyvais. Nors daug jų dainų melodijų pažįstamos, tačiau jų pristatymas unikalus ir, kaip Rūta pabrėžė, autentiškas savo kilme.  Klausytojams patiko dueto atliekami kūriniai ir, jų paprašyti, koncerto atlikėjai dar padainavo kelias dainas.

 

Koncertuoja duetas ,,Iš Rytų šalelės"-  Rimas Polikaitis ir Rūta Pakštaitė.
Koncertuoja duetas ,,Iš Rytų šalelės”- Rimas Polikaitis ir Rūta Pakštaitė.

Išreiškus nuoširdžią padėką koncerto atlikėjams, Rigonda kviečia visus  šokiams, skambant Viktoro Tukio rinktinei ,,disk-jockey“ muzikai.  Šokiais ir dainomis ypač džiaugėsi  jaunesni dalyviai, kuriems nestigo nei energijos, nei geros nuotaikos.

 

Šventės dalyviai
Šventės dalyviai

Sekmadienio ryte vėliavų rinktinė—JAV, Lietuvos, Skautų ir  Ateitininkų—iškilmingai puošė bažnyčią. Šv. Mišios aukojamos už atgautą Neprilausomybę ir žuvusius kovose dėl Lietuvos laisvės.  Kun. Jonikas pamoksle pabrėžė lietuvių dvasinę stiprybę ginant laisvę Vilniuje sausio 13-ąją,  priminė daugybę kitų mums žinomų didvyrių ir atnaujino visų ryžtą saugoti sunkiai iškovotą laisvę.

 

Kultūros centre, pasistiprinę priešpiečiais, vėl rinkomės išpuoštoje salėje, šį kartą išgirsti konsulo Marijaus Gudyno pašnekesio. Kadangi truputį vėlavosi konsulo Gudyno svečias, Rigonda pradėjo minėjimą menine programa. Tai buvo proga, ypač tiems, kurie nedalyvavo šeštadienį vakare,  išgirsti kelias dueto dainas, perpintas liaudies motyvais. Netrukus oficialus minėjimas pradėtas himnais ir tylos minute už Ukrainos laisvės kovotojus, su kuriais mes solidarizuojamės. Kun. Jonikas sukalba invokaciją. Kviečiamas kons. Gudynas, kuris pristato svečią dr. Frank Holecek.  Konsulas įteikia jam LR prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanojimą, Kryžiaus ordiną,  suteiktą jo motinai už  žūstančiųjų gelbėjimą. Dr. Holecek vėliau paaiškino, kad jo motina studijavo odontologiją Kaune, kai užėjo vokiečiai.  Jos dėka, jos bendraklasės gyvybė buvo išgelbėta.  Dr. Holecek didžiavosi savo motinos didvyriškumu ir tuo pačiu buvo dėkingas jai, kad jinai supažindino jį ir jo brolį su lietuviškomis tradicijoms.  Sakė, buvo ypač idomu, kai mama dar gyva būdama pasirūpino šeimos viešnage Lietuvoje 1992 m.

 

Dr.  Frank Holecek (k.)  ir LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas
Dr. Frank Holecek (k.) ir LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas

Apylinkės valdybos ir LB Tarybos narys Andrius Anužis perskaitė LB Krašto valdybos rezoliucijas, kurioms dalyviai pritarė ir įgaliojo jas išsiųsti Michigano senatoriams, kongreso nariams bei prezidentui Obamai. Anužis taip pat perskaitė Michigan gubernatoriaus Rick Snyder proklamaciją, skelbiančią Vasario16 d. Lietuvos Nepriklausomybės diena Michigan valstijoje.  Šventės proga apylinkės valdybos vardu, iždininkė Jūratė Latvėnienė įteikė LB Žiburio lituanistinės mokyklos vedėjai Vidai Pokorienei $300 paramos čekį,  o $1500 Lietuvių Fondo pažymėjimą įteikė LF įgaliotinis Narimantas Udrys primindamas, kad tie pinigai ne iš dangaus nukrito, bet yra palūkanos iš sudėtų aukų Lietuvių Fonde. Pabrėžė, kad per pereitus 10 metų Lietuvių Fondas mūsų Žiburio mokyklą yra parėmęs $20,240 suma. Kvietė visus dalyvius kiek galima dosniau remti Lietuvių Fondą, nes jų dėka remiama lietuviška veikla visoje Amerikoje.

 

Lietuvių Fondo įgaliotinis Detroite Narimantas Udrys įteikia Lietuvių Fondo paramą LB Žiburio mokyklos vedėjai Vidai Pekorienei.
Lietuvių Fondo įgaliotinis Detroite Narimantas Udrys įteikia Lietuvių Fondo paramą LB Žiburio mokyklos vedėjai Vidai Pekorienei.

Mūsų gerbiamą prelegentą pristatė Rigonda.  Marijus Gudynas ėjęs šias pareigas: Kauno rajono savivaldybės Tarybos sekretorius, regioninės plėtros atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėje misijoje prie Europos Sąjungos Lietuvai derantis dėl narystės Europos Sąjungoje, vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktoriaus pavaduotojas. Lietuvos Respublikos diplomatinėje tarnyboje dirba nuo 2005 metų ir ėjęs šias pareigas: Ministras patarėjas Lietuvos Respublikos ambasadoje Baltarusijoje, Užsienio reikalų ministerijos Baltarusijos skyriaus vedėjas, Rytų kaimynystės politikos departamento direktoriaus pavaduotojas, vėliau -departamento direktorius.  Nuo 2012 metų dirba Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu Čikagoje.

 

Konsulas Gudynas savo kalboje priminė įvairias sukaktis, kurias švęsime šiais metais: 100 metų nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios. Karas nusilpnino Europą ir susidarė sąlygos Lietuvai atgauti nepriklausomybę. Tai buvo laisvės kūrėjų žygis, kuris, be abejo, nebuvo jiems lengvas. Taip pat šiais metais supuola dar dvi sukaktys: 75 metai nuo Stalino ir Hitlerio pasirašyto pakto, padalijusio Europą. To pasidalinimo pasekmėje Lietuva tapo Sovietų Sąjungos dalimi. O prieš 25 metus ,,Baltijos kelias” parodė Pabaltijos vieningą ryžtą atsikratyti komunistinio jungo ir siekti nepriklausomybės atstatymo. Ir dabar galime pasidžiaugti, kaip toli Lietuva yra pažengusi: 10 metų nuo Lietuvos priėmimo į NATO ir Europos Sąjungą, o šįmet dar prisideda ryškus valstybės pripažinimas – tai Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai ir Lietuvos dalyvavimas Tautų saugumo tarybos komitete. Baigdamas kalbą konsulas išvardino Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pasiekimus ekonominėje ir energetikos nepriklausomumo srityse.

 

Padėkojus garbės svečiui Marijui Gudynui, meninės programos atlikėjams ir visiems prisidėjusiems prie šio šventinio savaitgalio, Rigonda kvietė visus sudainuoti ,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos” – tai nuotaiką kelianti daina šventinio savaitgalio Detroite.

 

LB Detroito apylinkės valdyba ne tik pasigėrėtinai atliko savo pareigas, rengdama šį šventinį savaitgalį, bet dar ir pritraukė kitus jaunus talkininkus: Rigonda Savickienė, valdybos pirmininkė, Daiva Rugieniūtė (atsakinga už ypatingai gražias dekoracijas), Daiva Jančauskienė, Virga Šimaitytė, Jūratė Latvėnienė (atsakinga už aukų rinkimą Krašto valdybos veiklai remti), Paulius Butkūnas, Aleksas Mitrius, Andrius Anužis, Juozas Vaičiūnas, Artūras Stapušaitis.  Bendradarbiai: Linas Orentas, Fausta Skolnick, Eglė.

Šių eilučių autorei teko garbė globoti savo namuose konsulą Gudyną ir jo mielą šeima: žmoną Gintariją ir keturis guvius, mandagius vaikučius.

Juozo Vaičiūno nuotr.

Lietuvos diasporos profesionalų tyrimas

Gerbiami bendruomenių pirmininkai ir aktyvūs jų nariai,  žiniasklaidos atstovai,

 

Maloniai prašyčiau Jūsų talkos atliekant Lietuvos diasporos profesionalų tyrimą. Esu tikra, kad savo tarpe turite ne vieną bendruomenės nario sėkmės istoriją profesinėje srityje, esate sukaupę Jūsų šalyje žinomų, pripažintų ir profesinėje srityje daug pasiekusių lietuvių ar lietuvių kilmės žmonių, žodžiu, Lietuvos diasporos profesionalų, kontaktų. Prašytume išplatinti žemiau pateikiamą prašymą užpildyti anketą Jūsų turimiems kontaktams (svarbios visos sritys: menas, mokslas, verslas, medicina, švietimas, politika, etc). Anketa yra anoniminė.

 

Mykolo Romerio universiteto ir Socialinių inovacijų instituto mokslininkų grupė, bendradarbiaudama su VŠĮ „Globalios Lietuvos lyderiai“ vykdo apklausą, kurios tikslas yra nustatyti iš Lietuvos kilusių ir iš jos išvykusių žmonių palaikomus ryšius su Lietuva ir diasporos organizacijomis, jų požiūrį į bendradarbiavimą ir galimas bendradarbiavimo formas. Apklausa yra Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto ‘”Lietuvos diasporos profesionalų tinklų potencialo panaudojimo tyrimas” vienas iš etapų. Tyrimo rezultatai padės geriau įvertinti Lietuvos diasporos bendradarbiavimo su Lietuva potencialą, kurti diasporos poreikius ir galimybes atitinkančias priemones ir programas.
Mokslininkai prašo Jūsų užpildyti klausimyną patiems, paskatinti Jūsų organizacijos narius ir per Jūsų platų tinklą išplatinti klausimyną lietuvių  ir anglų kalbomis Jūsų draugams ir pažįstamiems iš Lietuvos kilusiems ir lietuvių kilmės įvairių veiklos sričių (verslo, meno, mokslo ir kt.) profesionalams. Tyrėjams labai svarbu, kad anketą užpildytų kiek įmanoma daugiau asmenų, nes nuo to priklauso apklausos rezultatų patikimumas.

Klausimynas lietuvių kalba:

https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_ebcQYbVRBuFIWtn

Klausimynas anglų kalba:

https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_4NPcaY12L2zVNHv

 

Žemiau pateikiama laiško forma anglų ir lietuvių kalbomis, kurioje pateikiamos nuorodos į klausimyną bei informacija apie vykdomą projektą.
Su geriausiais linkėjimais,

Gintė Damušytė | Direktorė

Užsienio lietuvių departamentas

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija

El.p. ginte.damusis@urm.lt

Tel. +370 5 259 2201, mob. +370 612 12119

 

Sekite naujienas Facebook paskyroje

„Globalus tinklas Lietuvai – Global Lithuania Network“

 
*******************************************************************

Dear [vardas, pavardė],

A week ago we sent you an invitation to participate in the survey carried out to
determine connections with and attitude to Lithuania and Lithuanian organizations
outside Lithuania of people who originate from and live outside Lithuania.

As the reliability of survey results depends on the number of respondents, each
response to the survey is very important to us. Therefore, once again we would like
to invite you to respond to the questionnaire.

This is the invitation also for those persons who were not born in Lithuania but who
are related to Lithuania by family relationships (e.g. persons whose one or more of
your parents or grandparents are of Lithuanian origin).

Questionnaire in English:

https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_4NPcaY12L2zVNHv

Questionnaire in Lithuanian:

https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_ebcQYbVRBuFIWtn

We apologize for disturbance, if you already responded to the questionnaire. Please,
ignore this message.

Your answers are strictly confidential and all responses will be analyzed
anonymously. If you would have any questions or suggestions, please write to me:
dgudel@mruni.eu

Your time and attention is precious!

Sincerely,
Dangis Gudelis
Associate professor
Leader of the research project
Mykolas Romeris University
Ateities g. 20, LT_08303 Vilnius
Tel. +370 610 27509
El. p. dgudel@mruni.eu

The survey is carried out by the group of Lithuanian researchers from Mykolas
Romeris University and Institute of Social Innovations in cooperation with Global
Lithuanian Leaders. It is a part of the research project on the Potential of
Lithuanian Professional Diaspora Networks funded by the Research Council of
Lithuania.

Information about the project in Lithuanian:

http://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/projektu_rengimo_centras/igyvendinami_projektai/projektai/nacionaliniai_projektai/projektas.php?id=63

******************************************************

Gerb. [vardas, pavardė],

Prieš savaitę siuntėme Jums kvietimą dalyvauti apklausoje, kuri atliekama siekiant
nustatyti iš Lietuvos išvykusių ar kilusių žmonių palaikomus ryšius su Lietuva ir
diasporos organizacijomis, jų požiūrį į bendradarbiavimą ir galimas bendradarbiavimo
formas.

Mums labai svarbu, kad anketą užpildytų kiek įmanoma daugiau asmenų, nes
nuo to priklauso apklausos rezultatų patikimumas. Todėl norime dar kartą
paprašyti, kad atsakytumėte į anketos klausimus.

Apklausoje kviečiami dalyvauti taip pat ir žmonės, gimę ne Lietuvoje, bet susiję su
Lietuva giminystės ryšiais (pvz., asmenys, kurių vienas iš tėvų ar senelių buvo
kilęs (usi) iš Lietuvos).

Klausimynas lietuvių kalba:

https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_ebcQYbVRBuFIWtn

Klausimynas anglų kalba:

https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_4NPcaY12L2zVNHv

Jei anketą jau užpildėte, atsiprašome už trukdymą ir prašome ignoruoti šį
laišką.

Apklausa yra anoniminė ir visi atsakymai bus analizuojami tik apibendrintai. Jeigu
turėtumėte kokių nors klausimų ar pasiūlymų, parašykite man el. paštu
dgudel@mruni.eu.

Iš anksto dėkojame už skirtą laiką!

Pagarbiai,
Doc. dr. Dangis Gudelis
Projekto „Lietuvos diasporos profesionalų tinklų potencialo panaudojimo
tyrimas“ vadovas
Mykolo Romerio universitetas
Ateities g. 20, LT_08303 Vilnius
Tel. +370 610 27509
El. p. dgudel@mruni.eu

Apklausą vykdo Mykolo Romerio universiteto ir Socialinių inovacijų instituto
mokslininkų grupė, bendradarbiaudama su VŠĮ „Globalios Lietuvos lyderiai“. Tai yra
tyrimo projekto “Lietuvos diasporos profesionalų tinklų potencialo panaudojimo
tyrimas”, finansuojamo Lietuvos mokslo tarybos, vienas iš etapų.

Daugiau informacijos apie projektą:

http://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/projektu_rengimo_centras/igyvendinami_projektai/projektai/nacionaliniai_projektai/projektas.php?id=63