LUGIS logo

Svetainė LUGIS – lituanistinių mokyklų mokytojams, mokiniams ir tėvams

Dalia Cidzikaitė

 

Nėra pasaulyje vietos, kurioje nebūtų mokoma ir mokomasi lietuvių kalbos. Tuo galima įsitikinti, apsilankius prieš keletą dienų Vytauto Didžiojo universiteto drauge su LR Švietimo ir mokslo ministerija baigto įgyvendinti projekto „Lituanistinio ugdymo modelis“, skirto užsienio lituanistinių mokyklų pedagogams, mokiniams ir jų tėveliams, svetainėje. Joje pateiktame žemėlapyje – dvi Lietuvos: tikroji – geografinė – Lietuva su 2,5 mln. gyventojų ir antroji „Lietuva“ su 1,6 mln. lietuvių, išsibarsčiusių po Afrikos, Australijos, Azijos, Europos, Pietų ir Šiaurės Amerikos žemynus.

 

Bene svarbiausias trejus metus vykdyto projekto produktas yra jau veikianti internetinė svetainė su informacine baze LUGIS (http://lugis.vdu.lt), sukurta remiantis lituanistinio ugdymo modeliu. LUGIS – tai ne tik virtualus įrankis, skirtas nuotoliniam mokymuisi bei dalijimuisi informacija, bet ir informacinė sistema, leidžianti mokytojams tobulinti savo įgūdžius bei gilinti žinias: čia kaupiamos interaktyvios mokymosi priemonės, vyksta pasikeitimas patirtimis, pagalbą teikia lituanistinio ugdymo specialistai, mokytojai gali pasinaudoti informacine svetaine, virtualia biblioteka ir virtualia mokymosi aplinka.

 

Svetainė sukurta bendradarbiaujant su Didžiosios Britanijos, Airijos ir Vokietijos lituanistinėmis mokyklomis. Projekto rengėjai lankėsi šiose trijose šalyse, siekdami išryškinti esmines problemines lituanistinių mokyklų veiklos sritis ir išanalizuoti ugdymo bei mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių galimybes.

 

Jei esate mokytojas…

 

Jei esate lituanistinės mokyklos užsienyje mokytojas, LUGIS siūlo mokymo medžiagą, padedančią rengti lituanistinio ugdymo integruotų pamokų planus, skirtus lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, pilietiškumo ir etnokultūros mokymui. Čia mokytojai gali rasti pagrindines mokymo gaires, skirtas minėtoms sritims, pamokų planus, užduotis moksleiviams, metodines rekomendacijas ir t. t.

 

Lietuvių kalbos moduliui skirtoje skiltyje pateiktas žinias mokytojai gali pritaikyti įvairių lygių ir amžiaus moksleiviams. Kadangi dauguma šių moksleivių yra mažai laiko praleidę lietuviškoje aplinkoje, mokyme pabrėžiamas lietuvių ir kitų kalbų palyginimas, panašumai ir skirtumai, išryškinant lietuvių kalbos savitumą ir unikalumą.

 

Istorijos modulis mokytojams pristato lietuvių diasporą, lituanistinio švietimo istoriją ir įvairovę pasaulyje. LUGIS rengėjai įsitikinę, jog lietuvių mokytojams svarbu plačiau susipažinti už gimtinės ribų veikiančiomis bendruomenėmis, jų tradicijomis.

 

Geografijos modulis yra vienas svarbiausių lituanistinio ugdymo elementų – tai žinios apie Lietuvą, šio krašto kultūros, tradicijų supratimas. Modulis padalintas į keturias veiklos sritis: orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje, geografinės informacijos skaitymas, regionų pažinimo raiška ir aplinkos pažinimas bei tyrimai.

 

Pilietinio ugdymo moduliui tenka atsakinga misija – padėti mokytojams ugdyti mokinių pilietiškumą, skatinti juos domėtis Lietuvos visuomenės struktūra, savo teisėmis, laisvėmis ir pareigomis, prisijungti prie mokyklos arba lituanistinės bendruomenės gyvenimo ir t. t.

 

Etnokultūros mokymo modulis pristato etninės kultūros temas, kurias mokytojas galės panaudoti dėstydamas atskirus dalykus arba neformaliojo ugdymo užsiėmimus. Etnokultūros žinios ugdo mokinių tautinį tapatumą, puoselėja tradicinę lietuvių kultūrą, atskleidžia panašumus ir skirtumus su kitomis kultūromis, ugdo pagarbą joms.

 

Jei esi mokinys…

 

Savo puslapį LUGIS svetainėje turi ir lituanistinių mokyklų mokiniai. Joje gali lankytis visi, kurie nori mokytis apie Lietuvą, pažinti jos kalbą, istoriją, kultūrą, geografiją, visuomenę ir kitas sritis. Mokiniams skirtame puslapyje galima ne tik paskaityti įvairių pasakų, eilėraščių ir kitų tekstų, susipažinti su lietuvių kalbos, istorijos, geografijos ir kitų dalykų užduotimis, bet ir žaisti naudingus mokomuosius žaidimus, naudotis vertingomis informacinėmis bazėmis.

 

Jei esate tėvelis…

 

Jei esate į lituanistinę mokyklą savo vaiką ar vaikus leidžiantis tėvelis, LUGIS svetainėje rasite informaciją, susijusią su švietimu, valstybine kalba, etnine kultūra, vaiko teisėmis ir t. t., naudingas informacijos bazes, skirtas Lietuvos paveldui, vietovardžiams, terminams, literatūros ir istorijos mokymosi šaltiniams ir t. t. Skiltyje „Mokymo priemonės“ tėveliai ras vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius, el. forma pateiktas pamokas ir kitas mokymo priemones, mokslo populiarinimui skirtą informaciją ir kt.

 

* * *

 

Ilgalaikis projekto „Lituanistinio ugdymo modelis“ tikslas – burti lituanistinio ugdymo specialistus į vieną bendruomenę, kelti aktualius lituanistinio švietimo klausimus, siekti geresnių darbo rezultatų. Pasak projekto vadovės dr. Odetos Norkutės, „Šiuolaikiniame globaliame pasaulyje negali pats savęs patikrinti, ar tai, ką darai, yra teisinga – tai supranti per kitus žmones, todėl bendradarbiavimas yra labai naudingas, duoda daug patirties.“

 

Projekto rengėjai viliasi, jog LUGIS sukūrimas tėra pradžia. Ateityje tikimasi aktyvesnio visų pasaulyje veikiančių lituanistinių mokyklų, taigi – ir JAV, dalyvavimo ir bendradarbiavimo. Pradėti galite jau šiandien – tereikia užsukti į LUGIS svetainę, užsiregistruoti ir naudotis joje sutelkta informacija, žiniomis ir patarimais!

10953227_10204632099820746_3931030505036009140_n

Šią Vasario 16-tąją švęskime ir garbinkime laisvę, padėdami Ukrainai

JAV LB KV vicepirmininkė jaunimo reikalams/JAV Lietuvių jaunimo sąjungos atstovė

Liepa Boberienė

Grėsmė Baltijos saugumui didėja, kol rusų ir ,,separatistų” jėgos užima vis daugiau teritorijos pietryčių Ukrainoje nedeklaruotame kare. Praėjus metams po Krymo aneksijos su Rusijos karinėmis pajėgomis ir penkiems mėnesiams po pirmo ,,Minsko ugnies nutraukimo” ir iš karto po antro ,,Minkso ugnies nutraukimo” prezidentas Vladimiras Putinas toliau eskaluoja konfliktą, pasitelkęs tankus, artileriją ir priešlėktuvines sistemas, taip pat siųsdamas Rusijos karius į Ukrainą, kuri yra taiki kaimynė.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė palygina šias taktikas su tomis, kurias naudojo diktatoriai, kurie užėmė regioną praeityje: ,,Putinas naudoja pilietybės klausimą kaip pretekstą užkariauti teritoriją karinėmis priemonėmis – tai darė Stalinas ir Hitleris.” Mūsų šalies vadovė remia Ukrainos siekius integruotis į Europą ir ragina tarptautinę bendruomenę apsaugoti Ukrainos suverenumą, ir mes tai turime daryti.

JAV, Europos Sąjunga ir kitos šalys įvedė ekonomines sankcijas, kurios turėjo neigiamos įtakos Rusijos ekonomikai; tačiau tai nesulaikė Putino agresijos ir galbūt sustiprino jo motyvus. Mes negalime leisti Rusijai naudotis karine jėga, siekiant perbraižyti tarptautines sienas, ir laukti, kuo baigsis veiksmai Ukrainoje.

Turime imtis veiksmų dabar, siekiant išsaugoti Baltijos saugumą ir Lietuvos laisvę.

Strateginė karinė parama iš Vakarų, įskaitant gynybinius ginklus, sustiprintų Ukrainos veiksmų sėkmę, ir tai yra geriausias būdas sustabdyti Rusijos karinius veiksmus. Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos vyriausybės įsteigė bendrą karinę brigadą. JAV “Ukraine Freedom Support Act”, kurį pasirašė prezidentas Barack Obama 2014 metų gruodžio 18 d., įteisina karinę pagalbą, bet nėra priimti sprendimai dėl svarių asignavimų. Iki šiol JAV yra siuntusi antklodes, maisto rinkinius, šalmus, neperšaunamas liemenes, bet Ukrainai apsiginti reikalingi ginklai ir žmonių apmokymai.

Užkirskime kelią tolesnei Rusijos vykdomai okupacijai Ukrainoje ir kitose šalyse.

Istoriškai Lietuva buvo regiono vadovas priešinantis Rusijos okupacijai ir skatinant demokratiją bei laisvę. Yra trys būdai, kaip Jūs galite prisidėti prie tokių veiksmų dabar:

 1. Prisidėkite prie NVO, kurios teikia labai reikalingą pagalbą Ukrainos kariams
  1. Iniciatyva ,,Mėlyna-geltona” yra vykdoma Lietuvos savanorių, vertinančių laisvę, pritariančių Lietuvos pagalbai Ukrainai ir užtikrinančių, kad parama būtų siunčiama tiesiai kariams: http://www.blue-yellow.lt/
  2. Atminkite, kad net mažos įmokos gali suteikti nemažai pagalbos—jokia suma nėra per maža, prašome paaukoti šiandien.

 

 1. Paskambinkite savo atstovams JAV valdžioje – tai yra veiksmingiausias būdas pasiekti norimą rezultatą (kontaktinę informaciją rasitehttp://whoismyrepresentative. com). Prašykite, kad jie:
  1. Įgyvendintų “Ukraine Freedom Support Act” (S. 2828 / HR 5859) ir siųstų ginklus Ukrainai, siekiant sutabdyti Rusijos tolesnę invaziją į kitas šalis;
  2. Remtų “Crimea Annexation Non-Recognition Act” (HR 93);
  3. Reikalautų Ukrainos naikintuvo pilotės Nadijos Savchenko paleidimo iš Rusijos kalėjimo, kur ji laikoma nuo 2014 metų liepos (S. Res. 52 / H. Res. 50), kaip pritarta antrame “Minsko ceasefire”.

 

 1. Skleiskite informaciją apie neteisėtą invaziją į Ukrainą ir provokacijas regione
  1. Stebėkite įvykius Rytų Europoje ir pačioje Rusijoje bei atkreipkite dėmesį į gaunamos informacijos šaltinį;
  2. Pasidalinkite savo žiniomis apie įvykius Ukrainoje savo bendruomenėje, mokykloje, darbe ir socialiniuose tinkluose. Mes negalime leisti okupuoti Ukrainą. #USAarmUkraine
  3. Registruokite peticijas, pavyzdžiui, http://wh.gov/i249s

Kovodami už nepriklausomybę lietuviai įrodė, kad veikiant apgalvotai ir organizuotai galima pasiekti labai daug— įrodykime savo galią vėl, padėdami Ukrainai.

,,Vis dėlto, jeigu jūs nekovosite už tiesą, kai jūs galite laimėti lengvai, be kraujo praliejimo, jei nekovosite, kai jūsų pergalė bus nesunkiai pasiekiama ir ne per brangi, gali ateiti akimirka, kai jums teks kovoti labai nepalankiomis sąlygomis, turint labai nedaug vilties išgyventi. Gali būti net blogiau – jums gali tekti kovoti, kai nėra vilties laimėti, ir tuomet yra geriau žūti, nei gyventi kaip vergai.”

Winston Churchill, “The Gathering Storm,” 1948

Lietuviu stende. Autorius Vilmantas Latvys

Lietuvos stendas New York’o turizmo parodoje

Irena Nakienė-Valys                                    

JAV LB Rytinės Connecticut apylinkės pirmininkė

JAV LB XX Tarybos narė

PLB Seimo narė

 

Sausio 23-25 dienomis New York’e, Jacob K. Javits parodų centre, vyko tarptautinė turizmo paroda “The New York Times Travel Show-2015”, kurioje dalyvavo daugiau nei 500 turizmo atstovų iš 150 šalių.

Parodoje trečius metus iš eilės Europos stende buvo ir Lietuvos stendas, kuriame buvo pristatomos turizmo į Lietuvą galimybės. Specialų stendą pristatė Lietuvos Turizmo departamentas kartu su LR Užsienio reikalų ministerija bei Lietuvos Generaliniu konsulatu New York’e.

Dr.V.Kudirkos Lituanistines mokyklos sokejai VARPELIS is NJ Lietuvos stende 2015m
Dr.V.Kudirkos Lituanistines mokyklos sokejai VARPELIS is NJ Lietuvos stende 2015m

Jau trečą kartą šioje parodoje teko garbė lietuviškai kultūrai atstovauti, Europos scenoje dainuoti ir šokti New Jersey lietuvių saviveiklos kolektyvams. Šiais metais parodos metu scenoje pasirodė Elizabeth Birutės Mockienės vadovaujamas vaikų choras ,,Varpelis”, Violetos Kundrotienės vaikų folkloro grupė ,,Spindulėlis” bei Global scenoje šoko tautinių šokių kolektyvas ,,Viesulas” iš New Jersey, vadovaujamas Livitos Skučaitės ir Onytės Žukauskienės. Buvo malonu matyti prie Lietuvos stendo besibūriuojančius lankytojus. Šio renginio metu jie buvo vaišinami lietuviška duona, sūriu ir šakočiu, buvo dovanojami lietuviški suvenyrai. Kasmet Lietuvą aplanko net 2 mln. svečių. JAV dienraštis „The New York Times” Lietuvą „dėl neatrasto alaus kelio prie Baltijos” yra įtraukęs 24-uoju numeriu į sąrašą vietų, kurias verta aplankyti.

Turizmo parodoje New York 2015 Autorius Vilmantas Latvys
Turizmo parodoje New York 2015 Autorius Vilmantas Latvys

Didinti Lietuvos žinomumą pasaulyje Valstybinio turizmo departamento direktorė Jurgita Kazlauskienė ketina per užsienio lietuvius, o į turizmo projektų plėtrą norėtų įtraukti verslininkus. Siekiama, kad visiems turistams Lietuva taptų svetinga vieta, į kurią jie norėtų atvykti. Į Lietuvos turizmo objektų ir produktų viešinimą norima įtraukti ir užsienio lietuvius. ,,Labai daug savo kraštą mylinčių lietuvių yra išvykę. Aktyvinant ryšius ir bendradarbiavimą su lietuvių diaspora užsienyje, išnaudojant šiuo klausimu ambasadas, galima daugiau duoti informacijos apie Lietuvą. Turizmo departamentas Lietuvoje turi tikslą – sukurti pasaulyje Lietuvos mylėtojų bendruomenę, kurios kiekvienas narys būtų tarsi savo šalies ambasadorius. Juk patirtis byloja, kad iš lūpų į lūpas perduodama informacija stipresnė, nes susijusi su jausmais. Galime įrodyti, kad Lietuva – puiki ilgųjų atostogų šalis!”, – sakė turizmo departamento direktorė.

Vaiku grupe SPINDULELIS is NJ su vadove. Nuotraukos autorius Vilmantas Latvys
Vaiku grupe SPINDULELIS is NJ su vadove. Nuotraukos autorius Vilmantas Latvys

O ką parsivežti iš kelionės, kad gerų įspūdžių nepamirštumei dar ilgai? Keliautojų blogas “Travel Supermarket” šiemet gintarą iš Lietuvos įtraukė į pasaulio neįprasčiausių ir originaliausių suvenyrų TOP-10-ką!

Norėčiau plačiau pristatyti jaunus lietuviukus iš New Jersey – Violetos Kundrotienės muzikos studijos lietuvišką instrumentinę – vokalinę grupę ,,Spindulėlis”.

Spindulelis is New Jersey Turizmo paroda. Nuotraukos autorius Vilmantas Latvys
Spindulelis is New Jersey Turizmo paroda. Nuotraukos autorius Vilmantas Latvys

Violeta Kundrotienė – pianistė-pedagogė, muzikos mokytoja, Lietuvoje, Panevėžio konservatorijoje, dirbusi administracinį ir pedagoginį darbą. Prieš septyneris metus atvykusi į New Jersey, įkūrė savo muzikos studiją, kurioje pagrindas yra fortepijono klasė, o prie jos – ir grupė ,,Spindulėlis”. Šios lietuviškos grupės subūrimo tikslas – skiepyti vaikams lietuvybę, susipažinti su lietuviška muzika ir kompozitoriais, mokytis lietuvių kalbos dainuojant dainas, ugdyti sceninę kultūrą. ,,Spinduliukų” šūkis – ,,Grojame lietuvišką muziką, lietuviškais instrumentais iš Lietuvos!” O pedagogė priduria: ,,Ši grupė, tai mano hobis, laisvalaikis, darbas, širdis ir meilė Lietuvai, lietuvybei ir vaikams.”

Tarptautinėje kelionių parodoje New York’e ,,Spindulėlis” dalyvauja jau antrus metus iš eilės. Pasirodyme vaikai atlieka muzikinius kūrinius, pasitelkę ypač unikalius lietuviškus instrumentus (medinius ksilofonus, skudučius, dūdeles, medinius šaukštus ir švilpynes-paukščiukus), atsivežtus iš Lietuvos, žavi klausytojus melodingais balsais.

,,Grožis, meilė, ramybė ir darna – tai muzika”, – pabrėžia grupės ,,širdis”, nenuilstanti, kūrybinių idėjų kupina muzikos vadovė Violeta Kundrotienė. Tik jos begalinio atsidavimo menui dėka, suburta tokia šauni vaikų muzikos grupelė.

Lietuva atstovave NJ VIESULO sokejai su konsulu NY. Nuotraukos autore Vera Udra
Lietuva atstovave NJ VIESULO sokejai su konsulu NY. Nuotraukos autore Vera Udra

,,Spindulėlis” susikūrė 2012 metais iš meilės muzikai. Pedagogės nenuilstantis triūsas sudaro sąlygas ne tik tobulėti, lavinti talentus, ugdyti meilę menui ir muzikai, bet taip pat puoselėti meilę tėvų gimtinei. 2013 metais vaikučių ratelis išaugo iki trylikos ,,spinduliukų”, repertuaras plečiasi ir, anot vadovės Violetos, ,,’Spinduliukai’ darosi karštesni, muzika skamba darniau.”

,,Spindulėlis” kviečiamas ir dalyvavo daugelyje lietuviškų telkinių rengiamuose koncertuose bei šventėse. Vaikai ne kartą muzikavo Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimuose, Joninių šventėse, Baltų šventėje, labdaringame projekte ,,Vaikų svajonės”, kasmetinėje mugėje, pramintoje ,,Blynų šventė”, žymaus lietuvių dainininko Nojaus koncerte, vaikų knygelių iliustracijos parodoje, Pausaulio lietuvių vienybės renginiuose, kurie vyko Rytų pakrantėje nuo Philadelphia, Centrinio New Jersey, Elizabeth iki New York’o.

Šiemet ,,Spindulėlis” vyksta į Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę Čikagoje. Net dainų šventės simbolis – paukščiukas, vardu Melodija, jau spėjo aplankyti jaunuosius dainorėlius. Naujų muzikinių idėjų generatorė mokytoja Violeta Kundrotienė surengė talentų festvalį ,,Jauna širdis mene”, kuriame dalyvavo nemažas būrys muzikos studijos pianistų, svečių iš kaimyninės Philadelphia, dainorėliai, šokėjėliai. Kur mokytojos žodžiais tariant, ,,jaunų talentų pasirodymai virpino žiūrovų širdis! Šokiai, poezija, dainos ir nuostabiai sugroti kūriniai – tai geras užtaisas, kurio sukurta teigiama emocija išliks ilgam kiekvieno širdyje”. Juk čia vaikai taip pat turi galimybę puoselėti ir ugdyti lietuvybę, šiltus jausmus Lietuvos papročiams, tradicijoms.

Parodoje Konsulato savanores 2015 NY
Parodoje Konsulato savanores 2015 NY

Manau, kad vaikų atlikta muzika ras kelią į mūsų, klausytojų, širdis ir nesuklysite po pasirodymo pakartoję dainorėlių mokytojos žodžius: ,,Smagi muzika grojo, lietuviškos dainos skambėjo, drugeliai plazdėjo, vaikų juokas aidėjo, žemė nuo šokių drebėjo!”

Vadovė, tėveliai ir vaikučiai taria ,,ačiū” visiems už palaikymą, dėkojame, kad plojate mums koncertuose ir mylite mus!

f031078aa23efcd98854c5755e745248cbf54b33_article_scale

Kalbėti, rašyti, galvoti – tik lietuviškai

Laimėjusios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos konkursą, šią žiemą Lietuvoje lankosi keturios Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos mokytojos. Jų tikslas – aplankyti neformaliojo švietimo įstaigas bei pasisemti teorinių ir praktinių žinių. Apie savo ir kitų trijų mokytojų stažuotes Lietuvoje mielai sutiko papasakoti Rasa Savičiūtė-Sprindys, einanti ne tik mokyklos direktorės, bet ir New York miesto Lietuvių Bendruomenės ko-pirmininkės pareigas.

Mokytoja Šarūnė Karsokaitė, Niujorko Maironio lituanistinėje mokykloje dirbanti su paruošiamosios klasės vaikais, Lietuvoje lankėsi žiemos pradžioje. Jai buvo patikėta pasidomėti neformaliojo lituanistinio švietimo metodine ir mokomąja literatūra, kuri galėtų būti naudinga mokant lietuviukus anapus Atlanto. Darželio klasės mokytoja Lina Semanavičiūtė lankėsi dr. Austėjos Landsbergienės mokykloje ir keliose kitose mokyklėlėse. Netrukus į Lietuvą atvyks ir ketvirtoji mokyklos atstovė – 1-os klasės mokytoja Monika Kungienė.

Maironio mokyklos direktorė Rasa Savičiūtė-Sprindys, apsilankiusi Vilniaus mokytojų namuose įsikūrusiose privačiose mokyklėlėse – loginio mąstymo ugdymo „LOGOGO“ ir „Šypsenėlėje“ (direktorė Irena Norkūnaitė), pastebėjo, jog jai buvo ypač įdomu dalyvauti pamokose, nes jose mokosi lenkų, rusų vaikai. „Mums tai labai aktualu, – sako Rasa, – mat mūsų mokykloje mokosi itin daug vaikų iš mišrių šeimų, namuose nebūtinai su tėvais kalbančių lietuviškai.“

Nuo 2009 metų Maironio lituanistinėje mokykloje dirbanti Rasa neslepia, jog vienas iš svarbiausių jos ir jos kolegų mokykloje iššūkių yra lietuvių kalba. Pasak jos, visiškai nesunku pastebėti, kuris vaikas per savaitę šnekėjo lietuviškai, o kuris – to nedarė. Atėjus šeštadieniui, ne vienas vaikas  būna užmiršęs lietuvių kalbą.

Būtent kalbėjimas lietuviškai ir yra tai, į ką ypač kreipia Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos mokytojai. „Šnekamoji kalba vaikams yra reikalingiausia, – įsitikinusi mokyklos direktorė, – Aš savo pamokose praleisdavau tokias gramatikos dalis kaip sintaksė, nes Amerikos lietuviukams svarbiausia galėti susikalbėti. Viso kito jiems niekad neprireiks.“

Rasa Savičiūtė-Sprindys (d.) su mokyklėlės „Šypsenėlė“ direktore Irena Norkūnaite
Rasa Savičiūtė-Sprindys (d.) su mokyklėlės „Šypsenėlė“ direktore Irena Norkūnaite

Pamokos Maironio mokykloje vyksta šeštadieniais nuo 10 iki 13:15 val. Pirmoji pamoka, trunkanti nuo 10 iki 11:30 val., visada yra skiriama lietuvių kalbai ir literatūrai, mažiukams tuo metu vyksta tėvynės pažinimo pamokos. Antroje pamokoje didesnieji mokomi istorijos arba geografijos – išskirtinai Lietuvos.

„Pas mus švenčiamos tokios šventės kaip Vėlinės, Sausio 13-oji, Lietuvos nepriklausomybės dienos, Motinos diena, – vardija Rasa. – Ir jokių halovinų! Tokio žodžio mūsų mokykloje išvis nėra!“ Ne veltui pagrindinė mokyklos taisyklė skamba taip: „Kalbėti, rašyti, galvoti – lietuviškai!“ Mokykloje veikia ateitininkų ir skautų grupės, kurios renkasi po pamokų.

Viena iš didžiausių švenčių, kurios metu paremiama mokykla, yra Kūčių šventė, rengiama drauge su New York skautais ir lietuviška Apreiškimo parapija. Jai vaikai, mokytojai ir tėveliai pradeda ruoštis nuo lapkričio mėnesio. Šiais mokslo metais Kūčių šventė sutraukė net 270 žmonių. Pasak direktorės, jų mastais tai – labai daug.

Mokyklėlė savo patalpų neturi, jas nuomoja iš italų parapijos. Vienerių mokslo metų (30–32 šeštadieniai) nuoma kainuoja 8 000 JAV dol. Trejus metus mokyklėlę nemaža suma parėmė Kazickų šeimos fondas. „Šiemet pinigų jau negausime, – sako Rasa, – bet galime prašyti pinigų atskiriems projektams.“ Ji apgailestauja, jog iš Lietuvos gaunamos paramos negalima panaudoti nuomai. Tačiau džiaugiasi, jog Lietuvos parama leido mokyklėlei nupirkti aparatūrą, ekraną ir kompiuterį.

Patalpų nuoma ir jos dydis nėra vienintelė Niujorko Maironio (o dažnu atveju – ir kitų šeštadieninių lituanistinių mokyklų JAV) bėda. „Neturime savo bibliotekos, nes neturime jai vietos, – guodėsi direktorė. – Kadangi patalpas tik nuomojame, nesame tikri jų šeimininkai. Todėl klases turime palikti tokias, kokias randame atvykę ryte. O juk pas mus mokosi vaikai!“

Nepaisant to, direktorė nenuleidžia rankų – net ir viešėdama Lietuvoje, ji planuoja mokyklos šventes ir renginius. Pats artimiausias – Užgavėnės – jau ne už kalnų. Tą dieną mokyklos koridoriuose persirengusius čigonais ir gyvūnais galima bus išvysti ne tik mažuosius, bet ir mokytojus ir net mokinių tėvelius.

Straipsnio autorė yra JAV Lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje

Siūlykime kandidatus į JAV Lietuvių Bendruomenės 2015 m. PLB Seimo atstovus

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XV Seimas šaukiamas Vilniuje 2015 m. Liepos 14-17 d.d. JAV Lietuvių Bendruomenei seime gali atstovauti 20 atstovų, kuriuos išrinks JAV LB Taryba.

 

Tarybos nutarimu, atstovų kandidatus gali siūlyti bent du Amerikos lietuviai, raštu, arba JAV paštu arba elektroniniu paštu, iki 2015 m. sausio 31 d.:

 

Juozas Polikaitis

1209 Country Lane

Lemont, Illinois 60439

Tel. 630-257-2022

Email: jpolikaitis@aol.com

 

 

Kiekvienas siūlomas kandidatas turi raštiškai sutikti:

 

 1. Į seimą Vilniuje vykti ir visas ten apsistojimo ir pragyvenimo išlaidas užsimokėti savo lėšomis. (Pagal JAV IRS nuostatas, įstatymo leistose ribose, kelionės ir apsistojimo, bet ne pragyvenimo, išlaidas galima nusirašyti nuo pajamų mokesčių.)

 

 1. Nuo seimo pradžios iki pabaigos dalyvauti ir JAV LB atstovauti visuose seimo posėdžiuose.

 

Už JAV LB Tarybos pasiūlytus ir visus kitus siūlomus kandidatus korespondencinis Tarybos narių balsavimas bus vykdomas tarp 2015 m. Vasario 2-15 d.d.   Dvidešimt daugiausia balsų gavusių kandidatų taps JAV LB PLB seimo nariais.

 

Išrinktas atstovas ar atstovė, kuris ar kuri, dėl atsiradusios rimtos priežasties, negalėtų seime dalyvauti, privalo apie tai JAV Tarybos prezidiumui aukščiau nurodytu adresu kiek galima anksčiau raštu pranešti ir į jų vietą, pagal galimybes, bus pakviesti sekantys daugiausia balsų gavę kandidatai. Yra labai svarbu, kad JAV LB Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime būtų pilnai ir atsakingai atstovaujama.

 

JAV LB Tarybos Prezidiumas

 

Download (DOCX, 14KB)

Dale Lukiene IMG_4334 Br0001

Atsisveikinant su Dale Terese Lukas (Lukiene)

Gruodžio 11 dieną po sunkios plaučių vėžio ligos, eidama 77 metus, mirė aktyvi Lietuvių skautų sąjungos ir JAV Lietuvių Bendruomenės narė, JAV LB Archyvų komiteto pirmininkė Dalė Teresė Lukas (Lukienė).

Dalė gimė Marijampolėje 1937 m. gegužės 10 dieną Apolonijos Kondrotaitės ir Artūro Koklio šeimoje. Marijampolėje šeima ilgai negyveno, ji trumpam persikėlė į Panevėžį, netoli Dalės močiutės tėviškės – Šeduvos. Būtent Šeduvos bažnyčioje mažoji Dalytė ir buvo pakrikštyta. Po trejų metų, sovietams okupavus Lietuvą, Koklių šeima pasitraukė į Vokietiją. Vienas iš ryškesnių jos atsiminimų susijęs su sovietų okupacijos laikotarpiu, kai Dalės tėvas, Lietuvos šaulių narys, buvo įspėtas apie jo įtraukimą į tremiamųjų į Sibirą sąrašą.

Vokietijoje Kokliai gyveno iki 1951 metų. Tais pačiais metais emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Nors dar nuo gimnazijos laikų Dalė svajojo būti žurnaliste, tėvai nuo šios svajonės atkalbėjo, nes manė, kad, atvykus į JAV ir nemokant anglų kalbos, geriau pravers praktiška mokslinė karjera. Tad Dalė pasirinko chemiją, kurią studijavo Mount St. Joseph’s koledže Cleveland, Ohio. Nors chemijos srityje Dalė dirbo neilgai, pasak jos, šis mokslas išėjo į naudą, mat vėliau, ieškodama bibliotekininkės darbo (Maryland universitete apsigynė bibliotekininkystės magistrą), mokslinės bibliotekos itin palankiai įvertino darbuotoją su tokiu išsilavinimu. Ilgus metus Dalė išdirbo Nacionalinio sveikatos instituto Nacionalinėje medicinos bibliotekoje.

1964 metų rugsėjo 6 dieną Dalė ištekėjo už Algio Luko, su kuriuo susilaukė trijų vaikų: dukterų Kristinos ir Loretos ir sūnaus Pauliaus.

Jaunystėje Dalė Lukienė buvo aktyvi skautė. Kadangi vyras Algis yra ateitininkas, Lukų šeima dalyvavo tiek skautų, tiek ir ateitininkų renginiuose. Paaugus vaikams, Dalė vadovavo Washington skaučių draugovei: ruošdavo iškylas, važiuodavo į skautų stovyklas.

Vėliau Dalė įsitraukė į JAV Lietuvių Bendruomenės veiklą, kur ėjo Kultūros tarybos, o paskutiniuosius keletą metų – Archyvų komiteto pirmininkės pareigas. Ji taip pat buvo Lietuvių Fondo, LTSC tarybų, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė. Per savo ilgametę veiklą JAV LB Dalė rėmė lietuvišką meną, suorganizavo daug parodų, meno, muzikos ir šokio renginių.

Itin daug jėgų Dalė atidavė lietuviškiems archyvams Šiaurės Amerikoje. Ji apgailestavo, kad JAV ir Kanados lietuviai yra labai neatidūs jų istoriją bylojančiam lobiui – savo archyvams ir bibliotekoms. Viename interviu JAV LB leidiniui „Naujienos“ Dalė sakė: „Nenoriu būti dramatiška, bet tikrai esame ties vienuolikta valanda, jeigu kalbėtume apie mūsų archyvų surinkimą ir išsaugojimą. [Juk] Tik iš archyvinės medžiagos ateities kartos ir mokslininkai semsis žinių ir darys išvadas apie išeiviją, jos tautiškumą, atliktus darbus dėl lietuvybės ir jos išlaikymo.“ Todėl ji nenuilstamai rūpinosi įvairių lietuviškų organizacijų, parapijų ir daugelio anksčiau veikusių kūrybinių vienetų archyvų surinkimu. Nors ir matydama vietos archyvarų vargą, lėšų stygių, Dalė Lukienė buvo įsitikinusi, kad archyvus išsaugoti yra būtina ir kad tam reikia skirti daugiau dėmesio, negu buvo skiriama iki šiol. Būdama JAV LB Archyvų komiteto pirmininke, ji surengė ne vieną seminarą, skirtą lietuviškiems archyvams Šiaurės Amerikoje išsaugoti, kuriuose dalyvavo ir Lietuvos archyvų bei muziejų atstovai. Paskutinis toks renginys įvyko Jaunimo centre, Čikagoje, šių metų gegužės gale.

Pritardama Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos pirmininko Roberto Vito prieš keletą metų pasiūlytai vizijai, Dalė Lukienė vis garsiau prabildavo apie vieno centro, tinkamo visiems JAV lietuvių archyvams laikyti, įkūrimą. Pasak Dalės, tokio centro įsteigimas būtų ideali išeitis, ieškant kelių, kaip išsaugoti išeivijos archyvus ir kitus kultūrinius lobius JAV. Ji tikėjo, jog jei yra vizija, atsiranda ir galimybės. Todėl kiekviename susitikime su JAV lietuviais ar amerikiečiais, ji stengėsi atkreipti dėmesį į šią problemą ir ragino ieškoti lėšų tokiai vizijai įgyvendinti.

Parengė Dalia Cidzikaitė

DSC_0249

Kalėdis vakaras Rytiniame Long Islande

Rasa Mitrulevičienė

Rytinio Long Island apylinkės pirmininkė

Išbrėško gražus ir saulėtas gruodžio 13 d. rytas Rytiniame Long Islande, bet čia gyvenantiems veikliems lietuviams tą dieną džiaugtis puikiu oru nebuvo kada. Daug darbų dar reikėjo nuveikti prieš vakare vyksiantį kalėdinį vakarėlį. Šis vakaras buvo ypatingas visiems mūsų bendruomenės nariams, nes vakaro metu rinkome Rytinio Long Islando metų pačius pačiausius.

Ir štai ta ilgai laukta ir žavinga akimirka. Vakaro svečius pasitiko raudonas kilimas, taurė šampano ir scena, pilna vakaro rėmėjų. Visi vakaro dalyviai buvo nufotografuoti profesionalaus fotografo, mūsų bendruomenės nario Geoffrey Cheshire.

Ir štai, skambant ,,Aleliuja“, į sceną įeina A. Kazickienės lituanistinės mokyklėlės mokinė Vilija Baumilaitė. Ji perskaito Algimanto Baltakio eilėraštį „Ar daug žmogui reikia?“, pasveikina visus svečius su artėjančiom šv. Kalėdom ir Naujais metais. Tada į sceną pakviečiami vakaro vedėjai Rasa Mitrulevičienė ir Kęstutis Jankūnas. Truputį papokštavę ir pasveikinę svečius, į sceną pakviečiame pirmąją mūsų vakaro viešnią, Krašto valdybos pirmininkę Sigitą Šimkuvienę. Sigita pasidžiaugė, kad jaunos apylinkės energija neblėsta ir į renginį atėjo daug gražaus jaunimo. Pirmininkė pristatė du puikius JAV LB leidinius – „JAV Lietuvių Bendruomenės naujienos“ ir žurnalą angliakalbiams „Bridges“. S. Šimkuvienė įteikė garbės ženkliuką Kazickų šeimos fondo New York‘o biuro generalinei direktorė Neilai Baumilienei už paramą Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) programai. Padėkoję Krašto valdybos pirmininkei, kad nepamiršta mūsų apylinkės ir visada su malonumu apsilanko mūsų renginiuose, į sceną pakviečiame antrąjį mūsų svečią, New York‘o apygardos pirmininką Algirdą Grybą. Algirdas pasveikino visus susirinkusius ir daugiau dėmesio skyrė ateinantiems rinkimamas į JAV LB tarybą, kurie vyks kitų metų gegužės mėnesį. NY apygarda apsiėmė vadovauti ir kuruoti ateinančius rinkimimus.

DSC_0064

Po sveikinimų prasidėjo „Auksinių snaigių“ apdovanojimų pristatymas. Turėjome septynias nominacijas, kiekvienai buvo išrinkti keturi žmonės, gavę daugiausiai balsų išankstiniuose balsavimuose. Kiekvienai nominacijai pristatytam kandidatui buvo parinkta užduotis, tad dar neapsisprendusieji galėjo įsitikinti, kuris iš jų geriausias. Balsavimas vyko visiškai slaptai, balsai buvo skaičiuojami po kiekvienos rungties. Taigi Rytinio Long Island patys šauniausi, geriausi ir puikiausi: Metų lietuve buvo išrinkta Martyna Ulskienė, Metų menininke tapo Jolanta Vilčinskienė, Metų sportininku – Justas Klimavičius, Metų humoristu – Kęstutis Jankūnas, Metų dainininke – Rita Klimavičienė, Metų šokėju – Rolandas Stukonis, Metų pora išrinkti Renata ir Geoffrey Cheshire.

DSC_0014

Po nugalėtojų paskelbimo svečiai galėjo pasivaišinti gardžiais patiekalais ir truputį atsipūsti, po to vyko mūsų kasmetinė ir šiemet labai gausi loterija. Loteriją rėmė daugiau kaip penkiasdešimt kompanijų ir šeimų. Loterijos metu buvo galima laimėti dovanų korteles į grožio salonus, restoranus, kavines, parduotuves, bilietus į teatrą ir dar daug daug puikių prizų.

Po oficialios dalies prasidėjo diskoteka, kuri tęsėsi iki vidurnakčio. Ne veltui sakoma, kad Kalėdos yra stebuklų metas – tai, koks stebuklas įvyko tą vakarą Rytiniame Long Islande, žodžiais sunku nusakyti, visa tai reikia pamatyti.