Mus remia Lietuvių Fondas
Mus remia Lietuvių Fondas

Vilniuje pristatyta knyga apie pereinamąjį ir retrospektyvinį teisingumą

koliazas
Pristatymo akimirkos. VU TSPMI nuotraukos
   Lapkričio 19 dieną Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute vykusiame Eva-Clarita Pettai ir Vello Pettai monografijos Transitional and Retrospective Truth and Justice in the Baltic States (Pereinamojo laikotarpio ir retrospektyvinis teisingumas Baltijos šalyse, Cambridge University Press, 2015) pristatyme sveikinimo žodį JAV Lietuvių Bendruomenės vardu tarė organizacijos atstovė Lietuvoje dr.
Dalia Cidzikaitė.
    Renginio metu buvo perskaitytas JAV LB Krašto valdybos pirmininkės Sigitos Šimkuvienės sveikinimas, kuriame rašoma: „Labai džiaugiamės, kad ši monografija yra pristatoma Lietuvos visuomenei. Manome, kad ši studija padės lietuviams, ypatingai tiems, kurie daug metų gyveno jiems primestoje politinėje sistemoje, suprasti tiesos ir teisingumo sąvokas ir jų pritaikymą mūsų tėvynėje, branginamoje nepriklausomoje Lietuvoje.“
   Šių metų Baltijos Asamblėjos premija apdovanota vyro ir žmonos Pettai knyga gilinasi į sisteminius tiesos ir teisingumo įgyvendinimo veiksmus pokomunistiniame pasaulyje, pasiūlydama naują teorinį įrankį, padedantį suprasti politiką, susijusią su pereinamojo laikotarpio ir retrospektyviniu teisingumu Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
   Knygoje taip pat aptariamos temos, svarbios norint suprasti mūsų visuomenę šiandien. Be to, tai yra pirmoji knyga, kurioje autorių pasirinkta tiesos ir teisingumo tema Baltijos šalyse analizuojama iš lyginamosios perspektyvos.
   Baltijos Asamblėjos premija skiriama už išskirtinius pasiekimus moksle. Ji sudaro galimybę geriau pažinti ir susipažinti su kaimyninių šalių pasiekimais, stiprina bendradarbiavimą tarp Baltijos valstybių ir kelia mokslo lygį Baltijos šalyse.
Parengė Dalia Cidzikaitė

Prasideda pasirengimas X pasaulio lietuvių sporto žaidynėms

2015 m. lapkričio 12 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko pirmasis X pasaulio lietuvių sporto žaidynių, vyksiančių 2017 m. birželio 30–liepos 2 d. Kaune, darbo grupės posėdis. Aptarti žaidynių organizavimo principai, nustatyti žaidynių vykdytojai, patvirtintas priemonių planas. Posėdyje pažymėta, kad Pasaulio lietuvių sporto žaidynės yra  tarptautinis, valstybinės reikšmės sporto renginys, turintis senas tradicijas. Žaidynių tikslas – skatinti užsienio lietuvius per sportą įsitraukti į valstybės gyvenimą, dalyvauti su Lietuva susijusioje sportinėje veikloje, tęsti tautinio bendravimo, jaunosios lietuvių išeivių kartos lietuvybės išsaugojimo tradicijas. Atkreiptas dėmesys, kad turi būti skiriama daugiau dėmesio žaidynių viešinimui užsienio šalyse ir Lietuvoje. Taip pat pasiūlyta kalnų slidinėjimo varžybas rengti Druskininkuose, kur yra puiki slidinėjimo bazė. Žaidynės skiriamos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Pasaulio lietuvių sporto žaidynės yra Vyriausybės patvirtintos programos „Globali Lietuva“ dalis. Žaidynes globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Žaidynėmis siekiama skatinti dalyvavimą ir bendruomeniškumą, o kad būtų užtikrinta lygiavertė konkurencija, varžytis galės tik neprofesionaliojo sporto atstovai. Kadangi Pasaulio lietuvių sporto žaidynes vykdo per 20 sporto šakų federacijų, kurias vienija Lietuvos sporto federacijų sąjunga, o žaidynių metu sporto visiems renginius organizuoja Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ nariai, be to, šios organizacijos jau turi Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo patirties, joms ir patikėta, bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybe, vykdyti žaidynes. Planuojama, kad žaidynėse dalyvaus apie 600 užsienio lietuvių iš 20 šalių, o kartu su Lietuvos sportininkais tikimasi sulaukti apie 3000 dalyvių.

Šių metų rugsėjį Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta organizuoti X pasaulio lietuvių sporto žaidynes. Darbo grupei vadovauja vidaus reikalų viceministras Elvinas Jankevičius. Darbo grupės nariai – Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Finansų, Švietimo ir mokslo, Sveikatos, Susisiekimo, Kultūros, Užsienio reikalų ministerijų, Valstybinio turizmo departamento, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Kauno miesto savivaldybės, Kūno kultūros ir sporto departamento, kitų sporto organizacijų ir kelių pasaulio lietuvių organizacijų atstovai.

Parengta pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktą informaciją

 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro vizitas JAV

JAV Gynybos departamento nuotrauka, autorius vyr. seržantas Clydell Kinchen

Su oficialiu vizitu Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) viešintis krašto apsaugos ministras Juozas Olekas lapkričio 17 dieną Vašingtone susitiko su JAV gynybos sekretoriumi Ashtonu Carteriu (Ashton Carter). Susitikime JAV gynybos sekretorius patvirtino ilgalaikius JAV karinio buvimo Lietuvoje ir regione planus. „Esame tikri, kad tęsiamas Europos saugumo užtikrinimo iniciatyvos finansavimas leis JAV išlaikyti pajėgas ir planuojamą dislokuoti ginkluotę ir toliau stiprinti mūsų buvimą Lietuvoje,“ – teigė JAV gynybos sekretorius.

Savo ruožtu krašto apsaugos ministras J. Olekas pabrėžė, kad politinė valia ir visuomenės parama gynybai stiprinti leis ir toliau ryžtingai siekti 2 proc. nuo BVP gynybos finansavimo, tęsti kryptingą Lietuvos kariuomenės modernizacijos programą ir užpildyti kariuomenės vienetus motyvuotais ir valstybės gynybai pasirengusiais kariais – šauktiniais savanoriais. „Vienas pagrindinių Vyriausybės tikslų – daryti viską, kad Lietuva būtų saugi ir niekas nedrįstų peržengti mūsų sienos ar kitu būdu kelti grėsmę krašto saugumui,“ – susitikime sakė ministras J. Olekas.

JAV gynybos sekretorius išreiškė stiprią paramą Lietuvos kariuomenės pajėgumų modernizacijos programai ir ypač pastangoms stiprinti kariuomenės kovinę galią, įsigyjant pėstininkų kovos mašinas. A. Carteris patvirtino JAV pasiūlymą dėl pėstininkų kovos mašinų. „Esame pasirengę modernizuoti esamas JAV pėstininkų kovos mašinas „Stryker“ ir jas parduoti Lietuvai. Suprantame Lietuvos poreikį šias kovos mašinas turėti kaip įmanoma anksčiau ir atsakysime į jį, pateikdami detalų pasiūlymą dėl dabar turimų kovosi mašinų „Stryker“ atgabenimo į Lietuvą jau kitais metais, “ – teigė JAV gynybos sekretorius. Jis taip pat patvirtino visapusiškai remiantis Lietuvos pastangas siekti regioninės vidutinio nuotolio gynybos sistemų architektūros ir galimo bendro projekto ateityje. „Tai būtų efektyviausias būdas užtikrinti kritinio pajėgumo trūkumą regione,“ – sakė A. Carteris.

Susitikime JAV gynybos sekretorius taip pat teigiamai įvertino Lietuvos įsipareigojimus Afganistane, įskaitant tolesnį karių buvimą šioje šalyje. „Lietuvos indėlis Afganistane yra labai svarus ir itin vertinamas. Esame dėkingi turėdami tokį sąjungininką kaip Lietuva,“ – teigė JAV gynybos sekretorius. Ministras J. Olekas patikino, kad Lietuva supranta pajėgų išlaikymo Afganistane svarbą ir Seimui pritarus būtų pasirengusi stiprinti savo buvimą Afganistane.

Krašto apsaugos ministras ir JAV gynybos sekretorius taip pat aptarė bendros paramos Ukrainai svarbą ir prioritetus. „Vertiname JAV suteiktą galimybę dirbti kartu su JAV, Kanada ir Jungtine Karalyste teikiant Ukrainai paramą gynybos reformų srityje, ” – pabrėžė ministras J. Olekas.

Krašto apsaugos ministras ir jį lydinti delegacija taip pat susitiko su JAV Sausumos pajėgų vadu generolu Marku Milley ( Mark Milley) ir JAV Nacionalinės gvardijos biuro vadu generolu Franku J. Grassu (Frank J. Grass). Susitikimuose buvo aptarta saugumo situacija, Lietuvos interesas ir toliau stiprinti bendradarbiavimą su Pensilvanijos nacionaline gvardija, ją labiau įtraukiant į JAV vykdomas NATO sutartas saugumo užtikrinimo priemones.

Ministras J. Olekas ir jį lydinti delegacija lapkričio 18 d. lankysis Pensilvanijoje, kur susitiks su gubernatoriumi Tomu Volfu (Ton Volf) ir Pensilvanijos nacionalinės gvardijos vadu generolu Jamesu Josephu ( James Joseph). Lapkričio 19 d., ministras J. Olekas išvyks į Halifax saugumo forumą Kanadoje, kur taip pat susitiks su naujuoju Kanados gynybos ministru Harjitu Sajjanu.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos informaciją.

Lietuva išrinkta UNESCO vykdomosios tarybos nare

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Generalinės konferencijos 38-ojoje sesijoje Paryžiuje Lietuva 171 balsu buvo išrinkta Vykdomosios tarybos nare 2015–2019 m. laikotarpiui.

„Dirbdama šiame visai tarptautinei bendruomenei svarbiame forume Lietuva ir toliau nuosekliai gins vertybes ir principus, kuriais vadovaujamės ir JT Saugumo Taryboje“, – pareiškė Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Ministras ypač pabrėžė Lietuvos politikos bei strateginių tikslų tęstinumo užtikrinimo svarbą bei įsitikinimą, kad narystė taryboje dar labiau sustiprins Lietuvos globalaus veikimo galimybes.

„Valstybių narių gausiai išreikštas pasitikėjimas mums yra įvertinimas ir įpareigojimas. Džiaugiamės įgyta galimybe prisidėti sprendžiant visai organizacijai labai svarbius klausimus“, – sakė Lietuvos nuolatinis atstovas prie UNESCO ambasadorius Arūnas Gelūnas.

70-metį mininčios UNESCO Vykdomojoje taryboje Lietuva sieks veiksmingo ilgalaikių UNESCO prioritetų įgyvendinimo, ypač švietimo, mokslo ir kultūros srityse. Didelis dėmesys bus skiriamas kultūros vertybių apsaugai, moterų įgalinimui ir lyčių lygybei, žodžio laisvės, kultūrų raiškos įvairovės, pagarbos religiniam pliuralizmui ir organizacijos veiksmingumo bei efektyvumo užtikrinimui.

Vykdomoji taryba – vienas pagrindinių UNESCO valdymo organų, kurį sudaro 58 šalių narių atstovai. Du kartus per metus vykstančių sesijų metu priimami sprendimai dėl UNESCO veiklos programos ir biudžeto įgyvendinimo, svarstomos veiklos ataskaitos, rengiamos rekomendacijos dėl naujų valstybių narių priėmimo ir generalinio direktoriaus rinkimų, priimami sprendimai dėl įvairių tarptautinių konferencijų organizavimo.

Šioje UNESCO Generalinės konferencijos 38-ojoe sesijoje išrinkta 31 nauja Vykdomosios tarybos narė. Rytų Europos grupėje, kuriai priklauso Lietuva, taip pat išrinktos Serbija, Rusija ir Slovėnija.

UNESCO Vykdomosios tarybos nare Lietuva buvo išrinkta 1997–2001 m. ir 2005–2009 m., o 1999–2001 ir 2007–2009 m. Lietuvos nuolatiniai atstovai prie UNESCO buvo išrinkti šios valdymo struktūros vicepirmininkais.

Startuoja programa “Talentai Lietuvai”

Tarptautinių profesionalų tinklas pasaulyje „Global Lithuanian Leaders“ kartu su Lietuvos pramoninkų konfederacija (LPK) skelbia programos „Talentai Lietuvai“ pradžią. Tai unikali stažuočių Lietuvos įmonėse programa, skirta užsienyje studijas baigusiems Lietuvos Respublikos piliečiams.

Pusės metų trukmės apmokamos stažuočių programos metu „Talentai Lietuvai“ dalyviai turės galimybę užsienyje įgytas žinias pritaikyti dirbant sėkmingiausiose Lietuvos verslo įmonėse. Prie programos jau prisijungė 10 inovatyvių ir pasaulyje žinomų kompanijų, tokių kaip: „Barclay‘s“, „Swedbank“, „AIG“, „Schmitz Cargobull“, „Altechna“, „Devbridge“, „Metasite“, „Elinta“, „Eldes“, „Light Conversion“ ir „Eika“.

Programos tikslas – suteikti patirties dirbant su konkrečiais projektais, spręsti įmonėms kylančius iššūkius ir kurti aukštos kokybės profesinių pažinčių tinklą. „Talentai Lietuvai“ organizatoriai tikina, kad stažuotės metu absolventų laukia įtemptas grafikas, todėl laiko gaišti veltui neteks. Su jaunaisiais profesionalais dirbs įmonių mentoriai, dėmesio skirs aukščiausio lygio įmonių vadovai.

„Lietuvoje gausu įmonių, kurios yra svarbios pasaulinės rinkos žaidėjos, kuriančios inovatyvius produktus ir paslaugas. Joms ypač svarbūs jauni, kokybišką išsilavinimą gavę motyvuoti darbuotojai, nuo kurių priklauso organizacijų sėkmė,“ – džiaugėsi LPK prezidentas R. Dargis.

Programos sumanytojų „Global Lithuanian Leaders“ vadovės Kotrynos Stankutės-Jaščemskienės nuomone, didelis įmonių susidomėjimas ir noras dalyvauti programoje rodo, jog verslas Lietuvoje laukia tarptautinį išsilavinimą įgijusių lietuvių savo komandose.

„Startuojame su 10 pirmųjų įmonių ir iki gruodžio 10 d. lauksime kandidatų paraiškų. Kitame etape prisijungs dar daugiau verslo atstovų. Įmonėms tai puiki proga užsiauginti profesionalų, o programos dalyviams – įgyti rinkoje konkurencingos darbo patirties bei išbandyti karjeros galimybes gimtojoje šalyje,“ – nuomone dalinosi organizatorių atstovė K.Stankutė-Jaščemskienė.

Sekant daugelio Europos šalių pavyzdžiu ir siekiant sukurti apmokamų praktikų kultūrą Lietuvoje, 6 mėnesius trunkančios stažuotės metu „Talentai Lietuvai“ programos dalyviams bus mokamas atlygis. Absolventai, studijas baigę mažiau nei prieš metus, papildomai galės pretenduoti į „Eramus+” programos siūlomą 500 eurų mėnesinę stipendiją.

Tikimasi, jog internetinė „Talentai Lietuvai“ stažuočių programos platforma taps didžiausia studijas užsienio universitetuose pasirinkusių tautiečių, besidominčių galimybe grįžti į Lietuvą, duomenų baze.

Stažuočių programos „Talentai Lietuvai“ dalyvių atranka vyksta iki š.m. gruodžio 10 d. Daugiau informacijos apie programą: www.stazuokis.lt

Lietuvos Respublikos Sei­mas jau ke­lis kar­tus yra at­me­tęs siū­ly­mus įtei­sin­ti elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą. Po pa­sta­ro­jo kar­to Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja Vy­riau­sy­bės nu­ro­dy­mu par­en­gė pa­tai­sas, ku­rios su­da­ry­tų są­ly­gas bal­suo­ti in­ter­ne­tu, o ne iš kar­to įtei­sin­tų pa­tį bal­sa­vi­mą.

Dau­gu­ma prieš in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą pa­si­sa­kan­čių par­la­men­ta­rų ke­lia abe­jo­nes, ar bus už­ti­krin­tas bal­sa­vi­mo sis­te­mos sau­gu­mas, ga­ran­tuo­ja­mi skaid­rūs rin­ki­mų re­zul­ta­tai.

An­tra­die­nį dar­bą pra­dė­ju­si Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ko­mi­si­ja pla­nuo­ja ap­tar­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo, spe­cia­lios vien­man­da­tės rin­ki­mų apy­gar­dos įstei­gi­mo, pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo klau­si­mus.

Plačiau – http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/elektronini-balsavima-siulo-pirmiau-isbandyti-uzsienio-lietuviams/212166

 

MOMA.JPG

2015 m. lapkričio 7 d. Modernaus meno muziejuje (MoMA) Niujorke įvyko parodos „Atvaizdų okeanas: naujoji fotografija 2015″ (Ocean of Images: New Photography 2015) atidarymas. Tarptautinėje parodoje, kurioje dalyvauja 19 menininkų iš 15 šalių, eksponuojama Indrės Šerpytytės instaliacija „Buvę NKVD-NKGB-MVD-MGB pastatai”.

Menininkė fotografuoja specialiai šiai serijai medžio drožėjo išdrožtus medinius namukus, kurie fotografijose tampa konteksto neturinčiais skulptūriniais objektais. Šie nameliai pagaminti pagal daugelyje kaimų ir miestų KGB eiliniuose pastatuose buvusių įsteigtų kontrolės, tardymų, kalinimų ir kankinimų centrų modelius. Pasak autorės, “paprastai namai mums asocijuojasi su saugumu, tačiau šie pastatai buvo paversti kalėjimais bei kankinimų vietomis”.

1983 m. Palangoje gimusi, fotografijos studijas Brightono universitete ir Londono „Royal College of Art“ baigusi I. Šerpytytė 2011 m. už fotografijų ciklą „1944-1991“ buvo nominuota Metų atradimo apdovanojimui Recontres d‘Arles fotografijos festivalyje. Lietuvių kilmės britų menininkė yra daugelio apdovanojimų laureatė. Jos darbai buvo eksponuojami Paryžiuje, Londone, Milane, Berlyne, Glazge, Niujorke, Rygoje, Vilniuje, taip pat įtraukti į Viktorijos ir Alberto muziejaus (Victoria and Albert Museum) kolekciją.

Paroda veiks iki 2016 m. kovo 20 d.

http://press.moma.org/2015/06/ocean-of-images-new-photography-2015/

Labdaringa popietė Centriniame NJ

LAPKRIČIO 15 d., sekmadienį, 3:00 val.p.p. kviečiame į
labdaringą popietę
“PAŽADINK SAVYJE GERUMĄ”

Prince of Peace Lutheran Church salėje adresu  434 Aldrich Rd., Howell, NJ 07731

Aukos bus skiriamos sunkiai gyvenantiems ir sergantiems vaikams Lietuvoje paremti
bei akcijai“VAIKŲ SVAJONĖS” dovanoms surinkti.

Jūsų laukia šauniųjų lietuviukų pasirodymai, smagūs žaidimai bei kitos linksmybės !
Dalyvaus Centrinės NJ  “Lietuvėlė”, Elizabeth Dr.V.Kudirkos ir  Filadelfijos V.Krėvės lituanistinių mokyklų mokinukai bei

V.Kundrotienės vaikų muzikos grupė”Spindulėlis”.
Ypatinga dailininko iš Lietuvos dovana – LAIMONO ŠMERGELIO paveikslų reprodukcijų paroda
Pasiteiravimui: el.p. lietuviskabendrija@yahoo.com

tel. 848-992-4222 arba 732-597-8486
———————
Krovinių ir siuntų gabenimo firmos
ATLANTIC EXPRESS of NJatstovai LAPKRIČIO 15 d. 3:00 val.p.p.
atvyks į labdaringą popietę ” PAŽADINK SAVYJE GERUMĄ”, vyksiančią
Prince of Peace Lutheran Church salėje adresu
434 Aldrich Rd., Howell, NJ 07731
Popietės metu kartu su dovanomis vaikams bus priimami ir
individualūs-personaliniai siuntiniai į Lietuvą.
Jeigu norite, kad jie Jūsų artimuosius pasiektų kalėdiniu laikotarpiu-
skubėkite ruošti siuntinius ir atvežkite į renginį lapkričio 15d.!
Įkainis už 1lb  $1,39 + pristatymo mokestis Lietuvoje $10.
 
Siuntų ir krovinių gabenimo firma “ATLANTIC EXPRESS of NJ” jau eilę metų yra akcijos
“Vaikų svajonės” sponsorius. Šiais metais taip pat nemokamai pristatys išsvajotas dovanas vaikams į Lietuvą.